Uutiset

31.12.2013

eMentoroinnin kehittämisellä voitaisiin tukea humanistisen ja kasvatusalan pienillä työpaikoilla toimivia asiantuntijoita oppimisen ja osaamisen kehittämisen kysymyksissä. Tämä käy ilmi eMessi-hankkeen esiselvityksestä, joka on ilmestynyt verkkojulkaisuna.

31.12.2013

Suomessa on useita kymmeniä kansalaistoiminnan keskuksia ja järjestötaloja. Näissä toimii lukuisia järjestöjä, jotka toteuttavat muun toimintansa ohella myös koulutusta. Humakin KOPPI-hanke (Kansalaistoiminnan keskukset avoimina oppimisympäristöinä)on selvittänyt näiden keskusten toimintamalleja ja sitä,  minkälaiset tekijät pitävät järjestökeskuksia ja kansalaistoiminnan keskuksia yllä ja millaisista lähtökohdista niitä voidaan kehittää. Tulokset ovat ilmestyneet verkkojulkaisuna.

20.12.2013

Humakin hakutoimiston palveluajat joulunpyhinä ja vuoden vaihteessa:
Hakutoimisto on avoinna 20.12.2013 kello 14.00 asti. Joulukuun lopun hakutoimisto on suljettuna.

Palvelemme taas 2.1.2014 lähtien.

20.12.2013

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) aloittaa vuoden alusta oman alumnitoiminnan. Humakin alumnitoiminnasta on tähän asti vastannut HUMAKin alumnit ry, jonka kanssa järjestämisvastuun siirrosta sovittiin yhteisymmärryksessä syksyllä. Muutoksella osapuolet haluavat varmistaa, että alumnitoiminta kehittyy samansuuntaisesti kuin Humakin muu toiminta ja vastaa alumnien kasvaviin tarpeisiin.

12.12.2013

Humanistisen ammattikorkeakoulun pitkäjänteinen työ toiminnan tehostamiseksi ja työelämälähtöisyyden kehittämiseksi palkittiin tänään valtioneuvoston myöntämällä toimiluvalla. Hallitus käsitteli ammattikorkeakoulujen toimilupia tämänpäiväisessä istunnossaan ja lupa myönnettiin kaikille sitä hakeneille, osalle kehittämisvelvoittein.

”Humakille ei annettu uusia kehittämisvelvoitteita ja saatu toimilupa on haetun mukainen.Humak on onnistunut uudistusprosessissaan ja pienten yhteiskunnallisesti tärkeiden toimialojen kehittäminen on jatkossakin turvattu sitoutuneen ja valtakunnallisen ammattikorkeakoulun työn avulla. Humakin koulutustarjonta jatkuu entisenlaisena."

09.12.2013

Humak järjestää Kuopiossa yhteistyössä Suomen Kuurosokeat ry:n kanssa 10 opintopisteen laajuisen täydennyskoulutuksen Monimuotoinen tulkkaus kuurosokeille asiakkaille.Tammikuussa 2014 alkava koulutus antaa kuurosokeiden tulkeille perusvalmiudet kuurosokeille tulkkauksen eri osa-alueista.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella. Kontaktipäivien lisäksi opintoihin kuuluu itsenäisesti ja ryhmissä tehtäviä tehtäviä. Koulutuksen hinta on 1400 euroa /opiskelija. Lue lisää

09.12.2013

Humak järjestää keväällä 2014 täydennyskoulutuksen teemalla sosiaalisen median johtaminen nuorisotyössä ja järjestötyössä. Opintojen laajuus on 10 opintopistettä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija koulutuksen käytyään tuntee erilaisia sosiaalisen median toimintaympäristöjä ja ymmärtää, kuinka niitä voidaan konkreettisesti käyttää johtamisen tukena erilaisissa työtehtävissä.

03.12.2013

Hakijanopas sisältää tiedot yhteishaussa 3.3. – 1.4. 2014 olevista Humakin nuorten ja aikuisten AMK-tutkintoon sekä ylempään AMK-tutkintoon johtavista koulutuksista. Lisäksi olemme julkaisseet Humak 2014 -lehden, josta voit lukea syvällisemmin siitä, mikä Humak on ja mitä meillä opiskelevat ja meiltä valmistuneet Humakista ajattelevat.

Julkaise syötteitä
Jaa sisältö Jaa