Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy Humak hakee päätoimista tuntiopettajaa vanhempainvapaan sijaiseksi ajalle 1.1.2017 – 31.5.2017.

Päätoimisen tuntiopettajan toimenkuvaan kuuluvat opetus, TKI-toiminta ja aluekehitystyö. Tehtävien pääpaino on yhteisöpedagogikoulutuksen opetuksessa ja ohjauksessa – päivä- ja monimuotototeutuksissa. Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, pedagogista kelpoisuutta ja vähintään kolmen vuoden käytännön työelämäkokemusta (asetus 352/2003) järjestö- ja nuorisotyön toimialalta.

Työtehtävien sisältöjen kannalta edellytämme ohjaamiskokemusta sekä osaamista kasvatuksellisten ja toiminnallisten menetelmien käyttämisestä. Arvostamme kiinnostusta digitaaliseen pedagogiikkaan.

Tehtävän sijoituspaikka on Humakin Jyväskylän alueyksikkö: TKI-keskus Akseli, Kympinkatu 3 B, 40320 Jyväskylä.

Palkkauksessa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteella rekry@humak.fi 24.11.2016 klo 14.00 mennessä.

Sähköpostin aiheeksi: Päätoiminen tuntiopettaja, yhteisöpedagogi/JKL. Haastattelut pyritään järjestämään Jyväskylässä maanantaina 28.11.2016.

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Juha Makkonen, juha.makkonen@humak.fi, 020 7621 259