Opiskelu Humakissa

Humak tarjoaa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sekä ammatillista täydennyskoulutusta. Humanistisessa ammattikorkeakoulussa voi suorittaa tutkinnon humanistisella ja kasvatusalalla sekä kulttuurialalla. Tutkintoihin haetaan AMK-yhteishaussa.

AMK-tutkinnot nuorille

Nuorille suunnatut ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot ovat kestoltaan 3,5-4 -vuotisia päiväopintoja, joihin voivat yhteishaun kautta hakea pääsääntöisesti lukion tai ammatillisen oppilaitoksen käyneet. Näihin koulutusohjelmiin haetaan nuorten haussa.

AMK-tutkinnot aikuisille

Työelämässä jo oleville ammattilaisille suunnitellut, ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot voi suorittaa monimuoto-opintoina joustavasti työn ohessa. Näihin koulutusohjelmiin haetaan aikuiskoulutuksen yhteishaussa.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu vähintään kolme vuotta työelämässä olleille, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Suomenkielisiin koulutusohjelmiin haetaan aikuiskoulutuksen yhteishaussa. Kaksi koulutusohjelmista on englanninkielisiä, ja niihin haetaan erillisessä haussa.

Tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa.

Tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi Humak järjestää

Jaa sisältö Jaa