Tulkki (AMK) - Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus

Viittomakielen ja tulkkauksen alalla on suuri merkitys viittomakielisen kielivähemmistön sekä kuurosokeiden ja kuuroutuneiden elämässä. Tulkkipalveluiden kautta toteutuu kielellinen tasavertaisuus. Tulkit tarjoavat tulkkaus- ja kääntämispalveluja erilaisissa elämäntilanteissa - työssä, koulutuksessa ja vapaa-aikana.

Yhteishaku 3.3.-1.4.2014

Tutkintonimike

tulkki AMK

Koulutusohjelma

viittomakielen ja tulkkauksen koulutus

Laajuus / Opintojen kesto

240 op / 4 vuotta

Opintojen aloitusaika

syksy 2014

Opetusmuoto

päiväopetus

Opetuskieli

suomi

Koulutuspaikat

Viittomakielen ja tulkkauksen koulutusta järjestää Humanistisen ammattikorkeakoulun viittomakielialan yksikkö. Opintoja tarjoavat seuraavat kampukset:

  • Kauniainen
  • Kuopio

Koulutuksen sisältö

Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus kouluttaa asioimis- ja opiskelutulkkeja sekä kääntäjiä. Ammattitaidon perustan luovat

  • ammattikielten sujuvuus
  • laaja yleissivistys
  • viittomakielisen ja suomenkielisen kulttuurin erityispiirteiden tuntemus
  • ammattietiikka ja
  • tulkkausprosessin hallinta.

Opintojensa aikana opiskelijat voivat suuntautua tulkkaukseen ja kääntämiseen eri asiakasryhmille (kuurot, kuuroutuneet, kuurosokeat ja kuulevat), viittomakommunikaation opettamiseen tai viittomakielialaan kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaan avulla.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä antaa yliopettaja Liisa Martikainen, liisa [dot] martikainen [at] humak [dot] fi, puh. 020 7621 382.

Sijoittuminen työelämään

Tulkin tutkinto antaa mahdollisuuden toimia erilaisissa viittomakieleen ja viittomakommunikaatioon liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Tulkki AMK -tutkinnon suorittaneet toimivat tulkkeina, kääntäjinä tai viittomakommunikaation opettajina esimerkiksi erilaisissa oppilaitoksissa, kursseilla tai perheissä, joissa esimerkiksi dysfaattisen lapsen kommunikaatioon tarvitaan viittomia puheen tueksi.

Hakeminen - Yhteishaku kevät 2014 (3.3.-1.4.2014)

Haku syksyllä 2014 alkavaan koulutukseen on 3.3.–1.4.2014.
Haku tapahtuu osoitteessa www.amkhaku.fi.

Haussa ovat mukana:

  • Kuopion yksikkö
  • Pääkaupunkiseudun yksikkö / Helsinki

Hakuun liittyy: 

Haussa noudatetaan:

Sora-lainsäädäntö

Tammikuun alusta 2012 alkaen tuli voimaan nk. Sora-lainsäädäntö. Voimaan tullut lainsäädäntö koskee mm. opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeiden peruuttamista ja palauttamista sekä päihdetestausta ja kurinpitoa. Humakissa lainsäädäntöä sovelletaan erityisesti humanistisella ja kasvatusalalla.

Uuden lainsäädännön myötä humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinnassa otetaan huomioon koulutusohjelmakohtaisesti määriteltyjen terveydelliset edellytysten täyttyminen.

Lisätietoja hakuprosessista

Humak hakutoimisto
hakutoimisto [at] humak [dot] fi
puh. 020 7621 300
 

Jaa sisältö Jaa