Tuottaja 2020

kulttuurituotanto, tapahtumatuotantoklusteri, Tuottaja

Tuottaja 2020 -kehityshankkeessa ennakoidaan tapahtumatuotantoklusterin tilaa vuonna 2020 tuottajan tulevaisuuden osaamishaasteiden tunnistamiseksi. Tutkimusprosessi tähtää kotimaisen kulttuurituottaja -koulutuksen kehittämiseen. Projektin toteuttaa Metropolia ammattikorkeakoulu. Kumppaneina toimivat kulttuurituotannon koulutusohjelmat Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, Yrkeshögskolan Noviasta ja Mikkelin ammattikorkeakoulusta sekä Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore. Lisäksi kumppanina toimii Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry ja Luova Suomi -hanke.

Tuottaja 2020 on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama valtakunnallinen hanke Opetushallituksen hallinnoiman Manner-Suomen ESR-ohjelman työmarkkinoiden toimintaa edistävien hankkeiden toimintalinjalla.

Lisätietoja hankkeesta: http://tuottaja2020.metropolia.fi/

Yhteyshenkilö

Juha Iso-Aho (juha [dot] iso-aho [at] humak [dot] fi, hankkeen tutkimusryhmässä HUMAKin edustajana) tai Laura-Maija Hero (laura-maija [dot] hero [at] metropolia [dot] fi, hankkeen hallinnoijan edustaja)
 

Hankkeen tiedot
Aika: 
01.08.2009 - 31.07.2012
Hankkeen www-osoite: 
http://tuottaja2020.metropolia.fi/
Ala: 
Kulttuurituotanto
Alue: 
Etelä-Suomi
Alue: 
Lounais-Suomi
Alue: 
Itä-Suomi
Alue: 
Länsi- ja Sisä-Suomi
Alue: 
Pohjois-Suomi
Alue: 
Lappi
Alue: 
Valtakunnallinen
Hankkeen tila: 
Hanke päättynyt
Jaa sisältö Jaa