Valkea Talo

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy hakee asiantuntijaa, määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.4.2019-31.12.2019. (Helsinki, haku päättyy 20.3.2019)

Asiantuntijan toimenkuvaan kuuluvat:

 • Humanistisen amk:n tilaustutkimusten (ensisijaisesti kävijätutkimukset) läpivienti ja raportointi sekä innovaatiopalvelujen yliopettajan työparina että itsenäisesti
 • Humanistisen ammattikorkeakoulun liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät
 • Osallistuminen Humanistisen ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
 • Työskentely opiskelijoiden kanssa erityisesti tilaustutkimuksissa sekä mahdollinen muu opetustyö
 • Muut työnantajan osoittamat soveltuvat työtehtävät

Tehtävä edellyttää:

 • Korkeakoulututkintoa
 • Hyvää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen osaamista
 • Hyvää tietoteknistä osaamista, erityisesti taulukkolaskenta ja tilasto-ohjelmat
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja sekä suomenkielen kirjallista ja suullista hallintaa
 • Valmiuksia osallistua Korkeakoulun TKI-toimintaan ja opetukseen
 • pedagoginen kelpoisuus (asetus 352/2003), kokemus tilaustutkimuksesta ja kielitaito luetaan hyväksi

Tehtävä sijoittuu Humanistisen ammattikorkeakoulun innovaatiopalveluihin ja on osa sijaistusjärjestelyjä. Tehtävän sijoituspaikka on Humakin pääkaupunkiseudun alueyksikön Helsingin TKI-keskus. Palkkauksessa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Tehtävää voi hakea 20.3.2019 saakka osoitteessa:

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?15922001

Lisätietoja antaa Innovaatiojohtaja Timo Parkkola, timo.parkkola(at)humak.fi, 0400 349 232 tai TKI-päällikkö Mikko Äärynen, mikko.aarynen(at)humak.fi, 0400 349 206.