Valkea Talo

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy hakee ICT asiantuntijaa Humakin pääkaupunkiseudun alueelle toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen opetuksen verkkotukitehtäviin sekä tietoturva-, järjestelmien hallinta- ja IT-tukitehtäviin 1.11.2019 alkaen.

Tietohallinto toimii osana yhteiset palvelut yksikköä, joka sijaitsee Helsingin Haagassa vastaten Humakin IT-laitteista, verkoista, IT-tuesta, IT-hankinnoista ja järjestelmien kehittämisestä. Pyrimme hyödyntämään viimeisintä teknologiaa ja järjestelmiä sujuvan ja paikasta riippumattoman työskentelyn, opetuksen ja oppimisen mahdollistamiseksi.

Tehtävään valitun henkilön sijoituspaikka on Helsingin TKI-keskus Ilkka. Tehtävä edellyttää ajoittain työskentelyä myös muissa Humakin alueyksiköissä (Jyväskylä, Kuopio, Turku).

Työnkuva:

Opetuksen verkkotukitehtäviin kuuluu pedagogisen henkilöstön tukeminen verkko-, laite-, ohjelmisto- sekä oppimisympäristöjen käytössä. Tietoturva-asiantuntijan keskeisiä tehtäviä ovat hallintamallin toimeenpano, jatkuva tietoturvan seuranta, poikkeustilanteiden hallinta sekä erilaisten tietoturvatason nostoon liittyvien tehtävien toteutus. Järjestelmien hallinnan keskeisiä tehtäviä ovat järjestelmien tekninen pääkäyttäjyys, dokumenttien ylläpito, ohjeistaminen, opastus, koulutus sekä elinkaaren hallinta. IT-tuki tehtäviin kuuluvat lähi- ja etätukena toimiminen, tukitiketteihin reagoiminen ja erilaiset työasema- ja mobiililaitteiden asennus ja avustamistehtävät. Toimenkuva tarkentuu henkilön kokemuksen ja osaamisen perusteella.

Odotamme hakijalta korkeakoulututkintoa IT-alalta, kokemusta tietoturvasta, IT-tukitehtävistä sekä järjestelmä-arkkitehtuuriin liittyvistä tehtävistä. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää englanninkielen taitoa, asiakaspalveluhenkisyyttä, esiintymistaitoa ja valmiutta itsenäiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Luemme eduksi korkeakoulusektorin ICT-tuntemuksen, opetus- ja esitystekniikan tuntemuksen sekä tietoturvaosaamisen sertifikaatit.

Työehdot:

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen:

Hae tehtävää viimeistään 20.10.2019. osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?cb8ccf88

Lisätietoja:

Lisätietoja tehtävästä antaa tietohallintopäällikkö Ari Savander, klo 9 – 16 välisenä aikana, puh. 0400 700 105