Avoin työpaikka

Humak on vahvasti profiloitunut, valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka on erikoistunut järjestö- ja nuorisotyön, työyhteisöjen kehittämisen, kulttuurituotannon ja luovan toimialan yrittäjyyden sekä tulkkausalan erityisosaamisen ja toiminnan kehittämiseen. Humakin alueyksiköt ovat pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen ja Nurmijärvi) sekä Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Humakissa on n. 1500 opiskelijaa ja noin 140 asiantuntijaa eri tehtävissä.

Humakissa on avoinna useampia tehtäviä. Suurin osa julkaistuista tehtävistä on uusia. Hakukohteet, hakuajat ja tehtävien paikkakunnat on ilmoitettu alla.

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy (Humak) hakee:

YLIOPETTAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Haemme Humakin yhteisöpedagogiopettajien joukkoon monipuolista osaajaa, ja tarjoamme kokeneelle asiantuntijalle mielenkiintoisen työtehtävän ylemmän amk-tutkinnon yliopettajana ja kehittäjänä. Humak kehittää ylemmän ammattikorkeakoulun opetusta ja etsii kehittämistyön tueksi uutta osaamista.

Toimenkuvaasi yliopettajana kuuluvat ylemmän ammattikorkeakoulukoulutuksen uudistaminen ja kehittäminen sekä työelämäyhteistyöhön liittyvät tutkimus- ja kehittämistehtävät. Tarjoamme Sinulle asiantuntevan oppilaitosyhteisön, haastavan mutta palkitsevan tehtäväkentän ja mahdollisuuden olla mukana kehittämässä 2020-luvun korkeakoulutoimintaa.

Odotamme, että osaamisesi liittyy joko järjestö- ja nuorisotyön tai työyhteisöjen kehittämisen aihepiireihin. Työotteesi on kehittävän kriittinen ja olet valmis panostamaan paitsi YAMK-opetuksen kehittämiseen myös osaamisesi jatkuvaan kartuttamiseen. Digitaalinen maailma ja verkko-opetusympäristöt ovat sinulle arkipäivää, joiden tarjoamia uusia mahdollisuuksia olet valmis jatkuvasti etsimään. Edellytämme sinulta myös vahvaa vahvaa englanninkielen taitoa ja valmiutta työskennellä kansainvälisten hankkeiden parissa.

Sinulla on soveltuva tohtorin tutkinto, vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus tehtäväsi aihepiireistä ja pedagoginen pätevyys tai valmius sen hankkimiseen kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Tehtävän sijoituspaikka on Humakin Helsingin toimipiste. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan Yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Tehtävä täytetään helmi-maaliskuussa 2020. Hakemuksia käydään läpi jo hakuaikana. Haastattelut tehtävää varten järjestetään 20.-22.1.2020.

Hae tehtävää 9.1.2020 mennessä osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?4e28ed42

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Reijo Viitanen puhelimitse 0400 349 265 tai sähköpostitse reijo.viitanen@humak.fi.


KOULUTUSPÄÄLLIKKÖÄ (HKI)

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen johtamaan jatkuvan oppimisen palveluiden ja tuotteiden sekä ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämistyötä.

Koulutuspäällikkönä vastaat jatkuvan oppimisen palveluiden ja tuotteiden kehittämisestä sekä niiden konseptoinnista ja tuotteistamisesta yhteistyössä koulutussuunnittelijan ja Humakin vahvuusalojen asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi osallistut jatkuvan oppimisen kansalliseen kehittämistyöhön ja ennakointityöhön.  Ylempään ammattikorkeakouluun liittyvien tehtävien osalta johdat YAMK-uudistusta, jonka tavoitteena on tutkintomäärien nosto, tutkintojen kehittäminen vastaamaan uudistuvia osaamistarpeita ja yhteistyön lisääminen Humakin omien vahvuusalojen ja muiden korkeakoulujen kanssa.

Odotamme sinulta innovatiivisuutta, ammattikorkeakoulutuntemusta, neuvottelutaitoja, verkostomaista työotetta, ymmärrystä kustannustehokkaasta toiminnasta sekä näyttöjä tuloksellisesta toimintojen johtamisesta ja kehittämisestä. Edellytämme tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Tehtävän sijoituspaikka on Humakin Helsingin toimipiste. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan Yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Työtehtävä alkaa 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan. Haastattelut pidetään 15.1.2020  ja 20.1.2020

Hae tehtävää osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?8efcda7f, 9.1.2020 mennessä

Lisätietoja antaa koulutusjohtaja Päivi Marjanen puhelimitse 0468567917 tai sähköpostitse paivi.marjanen@humak.fi.

 


LEHTORIA YHTEISÖPEDAGOGI -MONIMUOTOKOULUTUKSEN TEHTÄVIIN (JKL, KPO, HKI TAI TKU)

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Haemme yhteisöpedagogiopettajiemme tiimin uutta osaamista.

Yhteisöpedagogi-monimuotokoulutuksen lehtorin toimenkuvaan kuuluvat opetus ja opinnäytetöiden ohjaus kyseisessä koulutuksessa sekä erityisesti verkko-opetuksen kehittäminen. Toimenkuvaan kuuluu myös työelämäyhteistyö ja siihen liittyvät tutkimus- ja kehittämistehtävät.

Odotamme lehtorilta vankkaa kokemusta Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen vahvuusaloilta. Kokemus järjestö- ja nuorisotyön kehittämisestä sekä näihin aihepiireihin liittyvä tutkija- ja kehittäjäkokemus katsotaan hakijalle eduksi. Työotteesi on kehittävän kriittinen ja olet valmis panostamaan paitsi opetuksen kehittämiseen myös osaamisesi jatkuvaan kartuttamiseen. Digitaalinen maailma ja verkko-opetusympäristöt ovat sinulle arkipäivää, joiden tarjoamia uusia mahdollisuuksia olet valmis jatkuvasti etsimään. Edellytämme sinulta myös kykyä toimia englannin kielellä.

Valittavalla henkilöllä tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus tehtävän aihepiireistä ja opettajan pedagoginen pätevyys tai valmius sen hankkimiseen kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Lehtorin sijoituspaikka voi olla jokin Humakin toimipisteistä (Jyväskylä, Kuopio, Helsinki tai Turku).

Työsuhteen ehdoissa noudatetaan Yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Tehtävä täytetään tammi-helmikuussa 2020. Hakemuksia käydään läpi jo hakuaikana. Haastattelut tehtävää varten järjestetään 20.-22.1.2020.

Hae tehtävää 9.1.2020 mennessä osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?6fb59077

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Reijo Viitanen puhelimitse 0400 349 265 tai sähköpostitse reijo.viitanen@humak.fi.

 


LEHTORIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄJÄKOULUTUKSEN TEHTÄVIIN (HKI, JKL, KPO tai HKI)

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Haemme yhteisöpedagogiopettajiemme tiimin uutta osaamista.

Työyhteisöjen kehittäjäkoulutuksen lehtorin toimenkuvaan kuuluvat opetus ja opinnäytetöiden ohjaus kyseisessä koulutuksessa sekä erityisesti verkko-opetuksen kehittäminen.. Toimenkuvaan kuuluu myös työelämäyhteistyö ja siihen liittyvät tutkimus- ja kehittämistehtävät.

Odotamme lehtorilta vankkaa kokemusta Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen vahvuusaloilta. Osaamisesi liittyy työyhteisöjen kehittämisen aihepiireihin. Työotteesi on kehittävän kriittinen ja olet valmis panostamaan paitsi opetuksen kehittämiseen myös osaamisesi jatkuvaan kartuttamiseen. Digitaalinen maailma ja verkko-opetusympäristöt ovat sinulle arkipäivää, joiden tarjoamia uusia mahdollisuuksia olet valmis jatkuvasti etsimään. Kokemus työyhteisöjen kehittämisprosesseista ja työelämän tutkimuksesta katsotaan hakijalle eduksi. Edellytämme sinulta myös kykyä toimia englannin kielellä.

Valittavalla henkilöllä tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus tehtävän aihepiireistä ja opettajan pedagoginen pätevyys tai valmius sen hankkimiseen kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Lehtorin sijoituspaikka voi olla jokin Humakin toimipisteistä (Jyväskylä, Kuopio, Helsinki tai Turku).

Työsuhteen ehdoissa noudatetaan Yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Tehtävä täytetään tammi-helmikuussa 2020. Hakemuksia käydään läpi jo hakuaikana. Haastattelut tehtävää varten järjestetään 20.-22.1.2020.

Hae tehtävää 9.1.2020 mennessä osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?b2d7c920

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Reijo Viitanen puhelimitse 0400 349 265 tai sähköpostitse reijo.viitanen@humak.fi.


LEHTORIA KULTTUURITUOTANNON KOULUTUKSEN TEHTÄVIIN (JYVÄSKYLÄ)

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Haemme kulttuurituottajaopettajiemme tiimin uutta osaamista.

Lehtorin toimenkuvaan kuuluvat opetus- ja ohjaustehtävät kulttuurituotannon koulutuksessa. Tehtäviin sisältyy myös verkko-opetuksen kehittämistä sekä työskentelyä erilaisissa digitaalisissa oppimisympäristöissä. Toimenkuvaan kuuluu myös työelämäyhteistyö, siihen liittyvät tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä kulttuurituotannon koulutukseen liittyvä hanketoiminta.

Odotamme lehtorilta taide- ja kulttuurialan tuntemusta sekä osaamista liittyen kulttuuripalveluihin ja tapahtumatuotantoon. Sinulla on erinomaiset digitaaliset taidot ja vahvaa viestintä- ja media-alan osaamista sekä tuotekehitys- ja tuotteistamisosaamista. Työotteesi on kehittävä ja olet valmis panostamaan paitsi opetuksen kehittämiseen myös oman osaamisesi jatkuvaan vahvistamiseen. Olet valmis opettamaan ja ohjaamaan myös englannin kielellä.

Valittavalla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus tehtävän aihepiireistä ja opettajan pedagoginen pätevyys tai valmius sen hankkimiseen kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Valittavan lehtorin sijoituspaikka on Humakin Jyväskylän toimipiste. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan Yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Työtehtävä alkaa 1.2.2020 tai sopimuksen mukaan. Haastattelut tehtävää varten järjestetään 15.1. ja 16.1.2020. 

Hae tehtävää 9.1.2020 mennessä osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?83d51c55

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Katri Kaalikoski 7.1.2020 klo 10-13 ja 8.1.2020 klo 13-16 puh. 050-4119606 tai sähköposti katri.kaalikoski@humak.fi


OPINTOSIHTEERIÄ (HKI)

opiskelijapalveluihin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 3.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Opiskelijapalveluihin kuuluu hakijapalvelut, opintotoimisto sekä kirjasto- ja tietopalvelut.

Tehtävä sisältää opintotoimiston hallinto- ja asiakaspalvelutehtäviä suomeksi ja englanniksi.

Odotamme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta korkeakoulun opintohallinnon tehtävistä. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä valmiutta itsenäiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Luemme eduksi kokemuksen Peppi-järjestelmäkokonaisuuden ja Opintopolun käytöstä.

Tehtävän sijoituspaikka on Humakin Helsingin toimipiste. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan Yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Tehtävä alkaa 3.2.2020 tai sopimuksen mukaan.  Haastattelut tehtävää varten järjestetään 14.-15.1.2020.

Hae tehtävää osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?12c284bf,  9.1.2020 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa opiskelijapalveluiden päällikkö Noora Ahti, p. 0400 349 225 tai noora.ahti@humak.fi ajalla 7. – 9.1.2020.

 


OPINTOSIHTEERIÄ (HELSINKI)

opiskelijapalveluihin määräaikaiseen työsuhteeseen 3.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työsuhde päättyy 31.12.2020. Opiskelijapalveluihin kuuluu hakijapalvelut, opintotoimisto sekä kirjasto- ja tietopalvelut.

Tehtävä sisältää perinteisiä opintotoimiston hallinto- ja asiakaspalvelutehtäviä sekä arkistoinnin ja tiedonhallinnan sekä digipalveluiden kehittämiseen liittyviä projektitehtäviä.

Odotamme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta korkeakoulun opintohallinnon tehtävistä. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä valmiutta itsenäiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Luemme eduksi kokemuksen Peppi-järjestelmäkokonaisuuden käytöstä, tiedonhallinnasta ja digipalveluiden kehittämisestä.

Tehtävän sijoituspaikka on Humakin Helsingin toimipiste. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan Yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Tehtävä alkaa 3.2.2020 tai sopimuksen mukaan.  Haastattelut tehtävää varten järjestetään 14.-15.1.2020.

Hae tehtävää osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?af29772c, 9.1.2020 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa opiskelijapalveluiden päällikkö Noora Ahti, p. 0400 349 225 tai noora.ahti@humak.fi ajalla 7. – 9.1.2020.