Valkea Talo

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy (Humak) hakee

LEHTORIA toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.1.2017 alkaen 

Haemme näkemyksellistä työyhteisöjen kehittämisen asiantuntijaa valmistelemaan ja toimeenpanemaan uutta Humakin strategian kärkihankkeen mukaista työelämän tarpeista nousevaa koulutusta ja sen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Työyhteisön kehittäjä -koulutuksen tavoitteena on tuottaa laaja-alaisia työyhteisön ja hr-toiminnan kehittämiseen kykeneviä asiantuntijoita.

Tarjoamme sinulle positiivisen toisiamme kunnioittavan ja avoimen työyhteisön, joka koostuu alansa parhaista asiantuntijoista. Tehtävässä pääset mukaan kehittämään alusta alkaen uutta, ainutlaatuista koulutusta ja vahvistamaan Humakin osaamista ja brändiä työyhteisöjen kehittäjänä ja kouluttajana.

Etsimme joukkoomme todellista työelämän kehittämisen huippuosaajaa. Toivomme, että sinulla on monipuolista osaamista henkilöstöhallinnosta, johtamisesta, työhyvinvoinnista ja työsopimuskäytännöistä. Tunnet hyvin työlainsäädännön ja omaat riittävästi oikeus- tai hallintotieteellistä koulutusta. Arvostamme laajaa kokemusta työelämän eri sektoreilta. Kokemus työelämän kehittämisen käytännöistä yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä yrittäjänäkökulman ymmärtäminen on eduksi työtehtävien hoitamisessa.

Olet innostava, asiantunteva ja osaava valmentaja, joka hallitsee sekä yksilö- että ryhmävalmennuksen eikä arastele ihmisten edessä esiintymistä. Työtehtävät sisältävät myös itsenäisten tehtävien arviointia, opinnäytetöiden ohjausta ja lähiopetusta.

Valittavan lehtorin toimenkuvaan kuuluvat opetus, TKI-toiminta ja aluekehitystyö. Tehtävien pääpaino on yhteisöpedagogikoulutuksen opetuksessa ja ohjauksessa erityisesti Helsingissä tarjottavassa työyhteisön kehittäjä -koulutuksessa. Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään kolmen vuoden käytännön työelämäkokemusta soveltuvilta aloilta ja pedagogista kelpoisuutta, johon tarvittavat opinnot on suoritettava kolmen vuoden kuluessa toimeen nimittämisestä, jollei sellaisia ole jo suoritettu (asetus 352/2003).

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä suullisia ja kirjallisen viestinnän taitoja, sujuvaa esiintymistä ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä innostaa ja motivoida yhteistyökumppaneita ja asiakkaita, yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta sekä itsenäistä ja valmentavaa työotetta.

Tehtävän suorituspaikka on Humakin Helsingin TKI-keskus Ilkka (Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Työssä noudatetaan yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekry@humak.fi ti 15.11.2016 klo 12.00 mennessä. Sähköpostin aiheeksi: Lehtori / Helsinki.

Lisätietoja antavat koulutuspäällikkö Juha Makkonen, juha.makkonen@humak.fi, puh. 020 7621 259 ja rehtori Tapio Huttula, tapio.huttula@humak.fi, puh. 020 7621 349 (pe 4.11. klo 10 – 11 ja ti 8.11. klo 9 – 11).