Kevätkuva Harjattulasta

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy hakee lehtoria Humakin Turun kampukselle määräaikaiseen työsuhteeseen.

Humak on maan johtava yhteisöjen kehittämisen asiantuntija ja yhteisöpedagogien kouluttaja. Haemme Humakin osaavaan yhteisöpedagogiopettajien joukkoon lisävahvistusta ja tarjoamme tilaisuuden kokeneelle ja osaavalle asiantuntijalle jakaa osaamistaan eteenpäin lehtorina sekä maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen asiantuntijana. Tarjoamme Sinulle asiantuntevan oppilaitosyhteisön, haastavan mutta palkitsevan tehtäväkentän ja mahdollisuuden olla mukana kehittämässä 2020-luvun ammattikorkeakoulua.

Tehtävä täytetään marraskuussa 2019 tai sopimuksen mukaan. Lehtorin tehtävä on määräaikainen vuoden 2021 loppuun asti ja määräaika on sidottu Tempo –hankkeen rahoitukseen. Tehtävä sijoituspaikkana on Humakin Turun kampus, mutta tukenasi on Humakin koko valtakunnallinen verkosto.

Työnkuva:

Toimenkuvaasi lehtorina kuuluvat opetus ja ohjaus yhteisöpedagogikoulutuksessa sekä kehittämishankkeissa tehtävä työelämäyhteistyö. Työn painopiste on maahanmuuttajien yrittäjyyttä ja työllistymisen polkuja kehittävässä Tempo-hankkeessa Varsinais-Suomen alueella.

Odotamme, että Sinulla on kokemusta ja näkemystä maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä tukevasta työstä. Kokeneena ammattilaisena tiedät, että vuorovaikutus ja luottamus vaativat kehittyäkseen pitkäjänteistä työtä. Sinulla on kokemusta myös järjestötyöstä sekä eri ikäisten parissa tehtävästä yhteisöllisestä kehittämistyöstä. Ymmärrät, että tulevaisuuden yhteisöllisyys ei kaipaa polarisaatiota vahvistavien stereotypioiden rakentamista, vaan kunnioittavaa dialogia ja osallisuuden vahvistamista monikulttuurisessa Suomessa.

Sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus opettamistasi aihepiireistä ja myös pedagoginen pätevyys tai valmius sen hankkimiseen. Työssä noudatetaan yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta (ammattikorkeakoulut).

Työehdot:

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen:

Hae viimeistään 18.10.2019 osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?628645e5
Haastattelut tehtävää varten järjestetään 24.-25.10.2019.

Lisätietoja:

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Reijo Viitanen puhelimitse 0400 349 265 perjantaina 11.10. klo 12-14 ja maanantaina 14.10. klo 10-14 tai sähköpostitse reijo.viitanen@humak.fi.

Haastattelut tehtävää varten järjestetään 24.-25.10.2019.