Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy (Humak) lehtoria yhteisöpedagogi (AMK) -monimuotokoulutuksen tiimiin

Humak on vahvasti profiloitunut, valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka on erikoistunut järjestö- ja nuorisotyön, työyhteisöjen kehittämisen, kulttuurituotannon ja luovan toimialan yrittäjyyden sekä tulkkausalan erityisosaamisen ja toiminnan kehittämiseen. Humakin alueyksiköt ovat pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen ja Nurmijärvi) sekä Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Humakissa on n. 1700 opiskelijaa ja noin 140 asiantuntijaa eri tehtävissä.

Tehtävä

Humakin yhteisöjen kehittämisen vahvuusalalle haetaan lehtoria määräaikaiseen työsuhteeseen. Lehtorilla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus opettamistaan aihepiireistä ja myös opettajan pedagoginen pätevyys tai valmius sen hankkimiseen kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Lehtorin tehtäviin kuuluvat verkko-opetus ja sen kehittäminen erityisesti yhteisöpedagogien monimuotokoulutuksessa sekä jatkuvan oppimisen opinnoissa. Opetustehtäviä voi tulla myös ylemmän amk-tutkinnon opetuksessa. Lisäksi erilaiset kehittämistehtävä Humakin TKI-hankkeissa kuuluvat lehtorin perustoimenkuvaan.

Odotamme

Odotamme Sinulta vankkaa työkokemusta nuoriso- ja järjestötyön tehtävistä. Työotteesi on kehittävän kriittinen ja olet valmis panostamaan paitsi opetuksen kehittämiseen myös itsesi ja osaamisesi jatkuvaan kartuttamiseen.

Digitaalinen maailma ja verkko-opetusympäristöt ovat sinulle arkipäivää, joiden tarjoamia uusia mahdollisuuksia olet valmis jatkuvasti etsimään.

Tarjoamme

Tarjoamme Sinulle asiantuntevan oppilaitosyhteisön, haastavan mutta palkitsevan tehtäväkentän ja mahdollisuuden olla mukana kehittämässä 2020-luvun korkeakoulutoimintaa.

Työssä noudatetaan yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta (ammattikorkeakoulut).

Tehtävät täytetään elokuu 2020 – 31.7.2022 väliseksi ajaksi. Sijaisuuden perusteena on amk-opiskelijamäärän kertaluonteinen lisäys yhteisöpedagogikoulutuksessa.

Lehtorin ensisijaisena toimipaikkana on Humakin Helsingin toimipiste (Ilkantie 4), mutta myös muut Humakin toimipisteet (Jyväskylä, Kuopio tai Turku) voivat tulla kyseeseen.

Hakeminen

Hae tehtävää 15.7.2020 mennessä osoitteessa:
https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?5d84e887

Lisätietoja

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Reijo Viitanen puhelimitse 0400 349 265 tai sähköpostitse reijo.viitanen@humak.fi.