Kevätkuva Harjattulasta

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy hakee päätoimista tuntiopettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen 6.8.-21.12.2018.

Päätoimisen tuntiopettajan toimenkuvaan kuuluvat opetus, valmennus, TKI-toiminta ja aluekehitystyö yhteisöpedagogikoulutuksessa. Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, pedagogista kelpoisuutta ja vähintään kolmen vuoden käytännön työelämäkokemusta (asetus 352/2003) yhteisöpedagogin toimialalta. Odotamme hakijalta suomen kielen ja viestinnän vahvaa osaamista sekä TKI-hankkeiden, yrittäjyyden ja moninaisuuden kohtaamisen tuntemusta. Arvostamme ennakkoluulotonta ja positiivista suhtautumista digitaaliseen pedagogiikkaan ja hyviä vuorovaikutustaitoja työyhteisössä. Lisäksi toivomme hakijalta kiinnostusta opiskelijoiden valmentamiseen ja opinnäytetöiden ohjaamiseen.

Tehtävän sijoituspaikka on Humakin Turun kampus: Harjattulantie 80, Turku. Tehtävä täytetään 6.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Työssä noudatetaan Yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta.

Täytä hakemuksesi osoitteessa:   https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?4e2ce2d1

maanantaihin 11.6.2018 mennessä.

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Juha Makkonen, juha.makkonen@humak.fi, 020 7621 259.