Viittomakielen tunti Kuopiossa.

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) hakee päätoimista tuntiopettajaa tulkkausalan yksikköön määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle: 13.8.2018 – 21.12.2018.

Tehtävän hoitaminen edellyttää viittomakielen tulkin tutkintoa, soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, pedagogista kelpoisuutta ja vähintään kolmen vuoden käytännön työelämäkokemusta (asetus 352/2003) tulkkauksen alalta. Puhevammaisten tulkin pätevyys ja työkokemus puhevammaisten tulkkina katsotaan eduksi. Päätoimisen tuntiopettajan toimenkuvaan kuuluu opetus, TKI-toiminta ja aluekehitystyö. Päätpoimisen tuntiopettajan tehtävien pääpaino on opetus- ja ohjaustehtävät tulkkausalan yksikössä. Tehtävään valitun henkilön sijoituspaikka on Humakin Kuopion alueyksikön kampus (Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio).

Työssä noudatetaan Yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta.

Hae tehtävää tämän linkin kautta 20.5.2018 mennessä: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?bc047e06

Lisätietoja työtehtävästä antaa koulutuspäällikkö Tytti Koslonen, s-posti: tytti.koslonen@humak.fi, puh. 020 7621 325