Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy (Humak) hakee:

Päätoimista tuntiopettajaa YP-Jyväskylän tiimiin (Jyväskylän kampus)

Humak on vahvasti profiloitunut, valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka on erikoistunut järjestö- ja nuorisotyön, työyhteisöjen kehittämisen, kulttuurituotannon ja luovan toimialan yrittäjyyden sekä tulkkausalan erityisosaamisen ja toiminnan kehittämiseen. Humakin alueyksiköt ovat pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen ja Nurmijärvi) sekä Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Humakissa on n. 1500 opiskelijaa ja noin 140 asiantuntijaa eri tehtävissä.

Humakin yhteisöjen kehittämisen vahvuusalalle haetaan päätoimista tuntiopettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen vuorotteluvapaan sijaiseksi.

Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on:

  • ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
  • alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi
  • tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Päätoimisella tuntiopettajalla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus opettamistaan aihepiireistä ja myös opettajan pedagoginen pätevyys tai valmius sen hankkimiseen kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Tehtäviin kuuluvat opetus yhteisöpedagogikoulutuksessa ja verkko-opetuksen kehittäminen sekä TKI-hanketyö. Opettaja osallistuu myös jatkuvan oppimisen tuotteiden kehittämistyöhön ja opetukseen.

Odotamme Sinulta vankkaa työkokemusta nuoriso- ja järjestötyön tehtävistä. Työotteesi on kehittävän kriittinen ja olet valmis panostamaan paitsi opetuksen kehittämiseen myös itsesi ja osaamisesi jatkuvaan kartuttamiseen. Digitaalinen maailma ja verkko-opetusympäristöt ovat sinulle arkipäivää, joiden tarjoamia uusia mahdollisuuksia olet valmis jatkuvasti etsimään.

Tarjoamme

Tarjoamme Sinulle asiantuntevan oppilaitosyhteisön, haastavan mutta palkitsevan tehtäväkentän ja mahdollisuuden olla mukana kehittämässä 2020-luvun korkeakoulutoimintaa.

Työssä noudatetaan yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta (ammattikorkeakoulut).

Tehtävät täytetään 24.8.2020 – 19.2.2021 väliseksi ajaksi. Ensisijaisena toimipaikkana on Humakin Jyväskylän kampus.

Hakeminen

Hae tehtävää viimeistään 16.6.2020 osoitteessa:
https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?74aedd1a

Lisätiedot

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Reijo Viitanen puhelimitse 0400 349 265 tai sähköpostitse reijo.viitanen@humak.fi.