Kansanopistotiellä sijaitseva Kuopion kampus

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy (Humak) hakee:

Päätoimista tuntiopettajaa YP-Kuopio tiimiin (Kuopion kampus)

Humak on vahvasti profiloitunut, valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka on erikoistunut järjestö- ja nuorisotyön, työyhteisöjen kehittämisen, kulttuurituotannon ja luovan toimialan yrittäjyyden sekä tulkkausalan erityisosaamisen ja toiminnan kehittämiseen. Humakin alueyksiköt ovat pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen ja Nurmijärvi) sekä Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Humakissa on n. 1500 opiskelijaa ja noin 140 asiantuntijaa eri tehtävissä.

Humakin yhteisöjen kehittämisen vahvuusalalle haetaan päätoimista tuntiopettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen (sijaisuus). Päätoimisella tuntiopettajalla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus opettamistaan aihepiireistä ja myös opettajan pedagoginen pätevyys tai valmius sen hankkimiseen kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Tehtävät

Tehtäviin kuuluvat opetus yhteisöpedagogikoulutuksessa ja verkko-opetuksen kehittäminen sekä TKI-hanketyö. Opettaja osallistuu myös jatkuvan oppimisen tuotteiden kehittämistyöhön ja opetukseen. Valittavan henkilön erityistehtävänä on nuorisojärjestötyön osaamiskeskuksen toimintaa liittyvä tutkimustyö.

Tutkimuksessa selvitetään nuorten harrastus- ja muun kansalaisjärjestötoiminnan vaikutuksia nuorten kasvuun ja osallisuuteen, sekä niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Odotamme Sinulta vankkaa työkokemusta nuoriso- ja järjestötyön tehtävistä sekä aihepiiriin liittyvää tutkijakokemusta. Työotteesi on kehittävän kriittinen ja olet valmis panostamaan paitsi opetuksen kehittämiseen myös itsesi ja osaamisesi jatkuvaan kartuttamiseen. Digitaalinen maailma ja verkko-opetusympäristöt ovat sinulle arkipäivää, joiden tarjoamia uusia mahdollisuuksia olet valmis jatkuvasti etsimään.

Tarjoamme

Tarjoamme Sinulle asiantuntevan oppilaitosyhteisön, haastavan mutta palkitsevan tehtäväkentän ja mahdollisuuden olla mukana kehittämässä 2020-luvun korkeakoulutoimintaa.

Työssä noudatetaan yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta (ammattikorkeakoulut).

Tehtävät täytetään elokuu 2020 – 31.3.2021 väliseksi ajaksi. Ensisijaisena toimipaikkana on Humakin Kuopion kampus.

Hakeminen

Hae tehtävää viimeistään 16.6.2020 osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?f8d7e85a

Lisätietoja

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Reijo Viitanen puhelimitse 0400 349 265 tai sähköpostitse reijo.viitanen@humak.fi.