Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy (Humak)

Päätoimista tuntiopettajaa YP-Pääkaupunkiseudun tiimiin (Nurmijärven kampus)

Humak on vahvasti profiloitunut, valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka on erikoistunut järjestö- ja nuorisotyön, työyhteisöjen kehittämisen, kulttuurituotannon ja luovan toimialan yrittäjyyden sekä tulkkausalan erityisosaamisen ja toiminnan kehittämiseen. Humakin alueyksiköt ovat pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen ja Nurmijärvi) sekä Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Humakissa on n. 1700 opiskelijaa ja noin 140 asiantuntijaa eri tehtävissä.

Humakin yhteisöjen kehittämisen vahvuusalalle haetaan päätoimista tuntiopettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen (sijaisuus). Päätoimisella tuntiopettajalla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus opettamistaan aihepiireistä ja myös opettajan pedagoginen pätevyys tai valmius sen hankkimiseen kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Tehtäviin kuuluvat opetus yhteisöpedagogikoulutuksessa ja verkko-opetuksen kehittäminen sekä TKI-hanketyö. Opettaja osallistuu myös jatkuvan oppimisen tuotteiden kehittämistyöhön ja opetukseen.

Odotamme Sinulta vankkaa työkokemusta nuoriso- ja järjestötyön tehtävistä sekä aihepiiriin liittyvää tutkijakokemusta. Työotteesi on kehittävän kriittinen ja olet valmis panostamaan paitsi opetuksen kehittämiseen myös itsesi ja osaamisesi jatkuvaan kartuttamiseen. Digitaalinen maailma ja verkko-opetusympäristöt ovat sinulle arkipäivää, joiden tarjoamia uusia mahdollisuuksia olet valmis jatkuvasti etsimään.

Tarjoamme Sinulle asiantuntevan oppilaitosyhteisön, haastavan mutta palkitsevan tehtäväkentän ja mahdollisuuden olla mukana kehittämässä 2020-luvun korkeakoulutoimintaa.

Työssä noudatetaan yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta (ammattikorkeakoulut).

Tehtävät täytetään elokuu 2020 – 31.5.2021 väliseksi ajaksi. Ensisijaisena toimipaikkana on Humakin Nurmijärven kampus.

Hae tehtävää 15.7.2020 mennessä osoitteessa:

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?8e7be542

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Reijo Viitanen puhelimitse 0400 349 265 tai sähköpostitse reijo.viitanen@humak.fi.

Haastattelut tehtävää varten järjestetään 21.-23.7.2020.