Jyväskylän kampus marraskuussa 2014

Humak hakee ruotsin kielen päätoimista tuntiopettajaa Humakin Jyväskylän alueyksikköön, määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 13.8.2020 – 24.2.2021 (perhevapaan sijaisuus).

Humak on vahvasti profiloitunut, valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka on erikoistunut järjestö- ja nuorisotyön, työyhteisöjen kehittämisen, kulttuurituotannon ja luovan toimialan yrittäjyyden sekä tulkkausalan erityisosaamisen ja toiminnan kehittämiseen. Humakin alueyksiköt ovat pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen ja Nurmijärvi) sekä Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Humakissa on n. 1500 opiskelijaa ja noin 140 asiantuntijaa eri tehtävissä.

Päätoiminen ruotsin kielen tuntiopettaja toimii kielten tiimin jäsenenä ja opettaa ruotsia Jyväskylän kampuksella, TKI-Akselissa ja eri verkkoympäristöissä. Kieltenopetuksen lisäksi toimenkuvaan kuuluvat TKI-toiminta ja ruotsinkielisen opetustarjonnan kehittäminen. Työtehtävissä toimiminen edellyttää valmiutta toimia erilaisissa oppimis- ja ohjausympäristöissä sekä vahvaa verkkopedagogista osaamista.

Arvostamme ammattikorkeakoulukokemusta, koulutusalojemme asiantuntemusta sekä monipuolista kieli-, kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaamista. Menestyminen tehtävässä edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä innokkuutta tehdä tutkimus- ja kehittämistyötä yhdessä työelämän toimijoiden kanssa.

Eduksi luetaan valmiutta opettaa englannin kieltä ja / tai suomen kielen perusteet ja Suomi toisena kielenä S2.

Tarjoamme sinulle monipuolisen työkuvan, sopivan haastavia tehtäviä ja kannustavaa työskentelytiimiä.

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja pedagogista kelpoisuutta (asetus 1129/2014).

Työssä noudatetaan Yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta.

Hakeminen

Hae tehtävää tämän linkin kautta viimeistään 21.6.2020: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?e9e4330b

Lisätiedot

Lisätietoja työtehtävästä antaa koulutuspäällikkö Kim Lindblad, kim.lindblad(at)humak.fi, puh. +358 400 349 279.