Siilinjärven vastaanottokeskus Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Tutustu KUVAKO-hankkeeseen verkkosivuilla

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy hakee suunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 12.3.2018 – 31.10.2018. Työtehtävänä on toimia kuvakommunikaatioon perustuvien materiaalien ja menetelmien tuottajana ja suunnittelijana vastaanottokeskusympäristössä, KUVAKO-hankkeessa.

KUVAKO – kuvakommunikaatio vastaanottokeskuksissa on kolmivuotinen hanke (2017-2020). Sen tavoitteena on kehittää kuvakommunikaatiota arjen tilanteisiin, joissa turvapaikanhakijoilla ja vastaanottokeskuksen työntekijöillä ei ole yhteistä kieltä.

Hankkeessa keskitytään vastaanottokeskuksissa tapahtuviin arkisiin kommunikaatiotilanteisiin vastaanoton alkuvaiheessa, kun turvapaikanhakijat saapuvat keskuksiin. Hankkeen aikana tutkitaan, kokeillaan ja kehitetään Papunet-verkkopalvelun kuvien soveltuvuutta vastaanottokeskuksissa. Tavoitteena on koota ja yhtenäistää aiemmin vastaanottokeskusten käytössä olleita kuvia ja luoda uusia. Hankkeessa kokeiltuja ja edelleen kehitettyjä kuvia voidaan käyttää myös tulkkauksen tukena. KUVAKO-hankkeen yhtenä tuotoksena on helppokäyttöinen kuvakommunikaatioon perustuva mobiilisovellus, joka on kaikkien saatavilla.

Suunnittelijan tehtävään valitulta edellytetään

 • sosiaalialan tai vastaavaa koulutusta
 • kokemusta vastaanottokeskustyöskentelystä
 • visuaalista hahmottamiskykyä
 • kykyä suunnitella ja kehittää kuvien käyttöä arjen kommunikaatiotilanteissa
 • sujuvia vuorovaikutustaitoja toimimiseen kielellisesti erilähtöisten kanssa
 • kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin
 • oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta
 • tasapainoista elämäntilannetta

Eduksi katsotaan

 • tuntemusta osallistavista, asukkaiden erilaiset kielelliset valmiudet ja lähtökohdat huomioivista menetelmistä
 • kuvien piirtämisosaaminen

Suunnittelijan tehtäviin kuuluu

 • tutkia millaisia haasteita turvapaikanhakijoilla ja vastaanottokeskuksen työntekijöillä on arjen tilanteissa, joissa ei ole yhteistä kieltä
 • tuottaa ja kehittää kuvakommunikaatioon pohjaavia materiaaleja arjen kommunikaatiotilanteisiin
 • osallistua hanketiimin digitaalisen kommunikaatiosovelluksen kehittämistyöhön
 • kirjoittaa blogikirjoituksia hankkeen nettisivuille työn tuloksista
 • osallistua hankkeen tulosten levittämiseen muihin hankkeen pilottivastaanottokeskuksiin

Suunnittelijan toimipaikka on Siilinjärven Tarinaharjun vastaanottokeskus.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja työtehtävästä antaa koulutuspäällikkö Mikko Äärynen, s-posti: mikko.aarynen@humak.fi p. 020 7621 206 tai KUVAKO-hankkeen projektipäällikkö Marja Eskel, s-posti: marja.eskel@humak.fi p. 020 7621 313.

Hae tehtävää osoitteessa:
https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9646de43

7.3.2018 mennessä.