Oranssi tausta, jossa tekstii "Humanistinen ammattikorkeakoulu: Avoin työpaikka". Tekstin vieressä ikoni suurennuslasista, jonka sisällä on henkilö.

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy (Humak) hakee

Työyhteisöjen kehittäjäkoulutukseen LEHTORIA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Humak on vahvasti profiloitunut, valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka on erikoistunut järjestö- ja nuorisotyön, työyhteisöjen kehittämisen, kulttuurituotannon ja luovan toimialan yrittäjyyden sekä tulkkausalan erityisosaamisen ja toiminnan kehittämiseen. Humakin alueyksiköt ovat pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen ja Nurmijärvi) sekä Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Humakissa on n. 1700 opiskelijaa ja noin 140 asiantuntijaa eri tehtävissä.

Toimintamme laajenee ja vaikuttavuus paranee 2020-luvun edetessä. Haemme osaavien yhteisöpedagogiopettajiemme joukon vahvistajaksi lehtoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteiseen. Lehtorien tehtävät liittyvät ensisijaisesti työyhteisöjen kehittäjäkoulutuksen tehtäviin.

Työyhteisöjen kehittäjäkoulutuksen lehtorin toimenkuvaan kuuluvat opetus ja opinnäytetöiden ohjaus kyseisessä koulutuksessa sekä erityisesti verkko-opetuksen kehittäminen. Toimenkuvaan kuuluvat lisäksi työelämäyhteistyö ja siihen liittyvät tutkimus- ja kehittämistehtävät, joissa myös opiskelijat ovat mukana. Kokemus työyhteisöjen kehittämisprosesseista ja työelämän tutkimuksesta katsotaan hakijalle eduksi. Lisäksi eduksi katsotaan kokemus digitaalisista ympäristöistä ja verkko-opetuksesta sekä kriittinen suhtautuminen julkisuuden pintailmiöihin.

Valittavalla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus opettamistaan aihepiireistä ja myös opettajan pedagoginen pätevyys tai valmius sen hankkimiseen kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Tarjoamme Sinulle asiantuntevan oppilaitosyhteisön, haastavan mutta palkitsevan tehtäväkentän ja mahdollisuuden olla mukana kehittämässä 2020-luvun korkeakoulutoimintaa.

Lehtorin sijoituspaikka on ensisijaisesti Humakin Helsingin toimipiste. Työssä noudatetaan yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta (ammattikorkeakoulut).

Tehtävä täytetään tammikuun alussa 2021. Hakemuksia käydään läpi jo hakuaikana. Hae tehtävää 16.11.2020 mennessä osoitteessa:

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?a19009f7

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Reijo Viitanen puhelimitse 0400 349 265 tai sähköpostitse reijo.viitanen@humak.fi.

Haastattelut tehtäviä varten järjestetään 18.-19.11.2020.