Jyväskylän kampus marraskuussa 2014

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy (Humak) hakee lehtoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen yhteisöpedagogikoulutuksen lehtoria

Humak kouluttaa maan parhaita yhteisöllisiä osaajia ja yhteisöjen kehittämisen asiantuntijoita.

Haemme Humakin osaavaan yhteisöpedagogiopettajien joukkoon lisävahvistusta ja tarjoamme tilaisuuden kokeneelle ja osaavalle asiantuntijalle jakaa osaamistaan eteenpäin yhteisöpedagogikoulutuksen lehtorina.

Kokeneena yhteisökehittäjänä tiedät, että vuorovaikutus ja luottamus vaativat kehittyäkseen pitkäjänteistä työtä.

Omassa kehittämistyössäsi luotat systemaattiseen toimintatapaan pinnallisten temppujen ja satunnaisesti valittujen menetelmien sijaan.

Sinulla on vankka kokemus järjestötyöstä sekä eri ikäisten parissa tehtävästä yhteisöllisestä kehittämistyöstä. Ymmärrät myös, että tulevaisuuden yhteisöllisyys ei kaipaa polarisaatiota vahvistavien stereotypioiden rakentamista, vaan kunnioittavaa dialogia ja osallisuuden vahvistamista.

Tarjoamme Sinulle asiantuntevan oppilaitosyhteisön, haastavan mutta palkitsevan tehtäväkentän ja mahdollisuuden olla mukana kehittämässä 2020-luvun korkeakoulutoimintaa.

Toimenkuvaasi lehtorina kuuluvat opetus ja ohjaus yhteisöpedagogikoulutuksessa sekä kehittämishankkeissa tehtävä työelämäyhteistyö.

Sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus opettamistasi aihepiireistä ja myös pedagoginen pätevyys tai valmius sen hankkimiseen.

Työssä noudatetaan yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta (ammattikorkeakoulut).

Tehtävä sijoituspaikka on Humakin Jyväskylän kampus.

Tehtävä täytetään elokuun 2019 alussa tai sopimuksen mukaan.

Hakeminen

Hae tehtävää 3.6.2019 mennessä osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?375889db

Haastattelu

Haastattelut tehtävää varten järjestetään 12.6. ja tarvittaessa 13.6.2019.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Reijo Viitanen puhelimitse 0400 349 265 torstaina 23.5. klo 15-17 ja tiistaina 28.5. klo 8-11 tai sähköpostitse reijo.viitanen@humak.fi.