Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy (Humak) hakee

YLIOPETTAJAA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Kunnianhimoisena tavoitteenamme on kouluttaa maan parhaita työyhteisöjen kehittämisen asiantuntijoita ja tällä tiellä olemme jo hyvässä vauhdissa. Haemme Humakin osaavaan yhteisöpedagogiopettajien joukkoon lisävahvistusta ja tarjoamme tilaisuuden kokeneelle ja osaavalle työelämäasiantuntijalle jakaa osaamistaan eteenpäin työyhteisöjen kehittäjäkoulutuksen yliopettajana.

Kokeneena työyhteisön kehittäjänä ja tutkijana tiedät, että organisaatiokulttuuri kehittyy vain systemaattisilla kehittämistoimenpiteillä ja johdonmukaisella johtamisella. Osaat suhtautua kriittisesti alan pintailmiöihin ja luotat tutkittuun tietoon kevyiden muotivirtausten sijaan. Ymmärrät myös, että tulevaisuuden työyhteisö organisaatiokulttuuri ja tuottavuus kehittyvät osallistavilla ja yhteisöllisillä toimintamuodoilla, joihin yrityksen johto on aidosti sitoutunut. Näistä Sinulla on myös käytännön näyttöjä tutkimus- ja kehittämistoiminnan saralta.

Toimenkuvaasi yliopettajana kuuluvat TKI-työelämäyhteistyö ja siihen liittyvät tutkimus- ja kehittämistehtävät, opetus ja ohjaus YAMK-yhteisöpedagogikoulutuksessa sekä myös työyhteisön kehittäjän amk-perustutkinnossa. Sinulla on soveltuva tohtorin tai lisensiaatin tutkinto, vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus opettamistasi aihepiireistä ja myös pedagoginen pätevyys tai valmius sen hankkimiseen.

Työssä noudatetaan yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta (ammattikorkeakoulut).

Tarjoamme Sinulle asiantuntevan oppilaitosyhteisön, haastavan mutta palkitsevan tehtäväkentän ja mahdollisuuden olla mukana kehittämässä 2020-luvun korkeakoulutoimintaa.

Tehtävä sijoituspaikka on Humakin Helsingin toimipiste (Ilkantie 4,  00400 Helsinki).

Tehtävä täytetään lokakuussa 2019 tai sopimuksen mukaan kuluvan vuoden aikana. Yliopettajan työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Hakemuksia käydään läpi jo hakuaikana.

Hae paikkaa

Hae tehtävää 15.9.2019 mennessä osoitteessa:

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?22189488

Kysy lisää

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Reijo Viitanen puhelimitse 0400 349 265 torstaina 5.9. klo 13-16 ja keskiviikkona 11.9. klo 14-16 tai sähköpostitse reijo.viitanen@humak.fi.

Haastattelut

Haastattelut tehtävää varten järjestetään 26.9. ja tarvittaessa 30.9. iltapäivällä.