Ajatuksia Humakin menestyksestä CampusOnline.fi:n pilotoinnissa

Campus Online

840 opintopistettä. Se on luku, jolla Humak pesi muut ammattikorkeakoulut kovassa kilpailussa koko AMK-kentän opiskelijoista viime syksyn CampusOnline.fi-portaalin pilotoinnissa. Humak tarjosi portaalissa kolme verkkototeutusta, joiden vastuulehtorit olivat käyneet eAMK-hankkeen digipedavalmennuksen. Kaiken kaikkiaan AMK-opiskelijoiden oli mahdollista valita mieleisensä 69 opintojakson joukosta. 

Johtaminen ja työyhteisötaidotOsallistava pedagogiikka ja Kulttuurin rahoitus opintojaksot kiinnostivat 430 AMK-opiskelijaa, joista loppujen lopuksi 168 opiskelijaa suoritti opinnot loppuun. Tämä on linjassa Campusonline.fi:n edeltäjän – Kesäportaalin – läpäisymäärien kanssa: kokemuksen mukaan n. 40 % ilmoittautuneista suorittavat opinnot 

Jos tarkastellaan Humakin osalta Kesäportaalin ja CampusOnline.fi:n kautta suoritettuja opintopistemääriä viime vuosien osalta, on kehitys ollut huimaa (ks. kuvio 1)Vuoteen 2016 nähden tulos on yli kuusinkertaistunut. 

Kuvio 1. Humakin kehitys Kesäportaalissa ja CampusOnline.fi-portaalissa vuosien 2016–2018 aikana.

Menestyksen avaimet?

Mikä selittää Humakin hyvän tuloksen? Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op on ollut jo vuosia Kesäportaalin menestystuote keikkuen TOP 3:ssa taistelemassa suosituimman opintojakson kruunusta. Kysyin opintojakson suunnittelussa mukana olleelta lehtorilta, mihin opintojakson suosio perustuu.  

Johtaminen ja työyhteisötaidot -opintojakso toimii hyvänä johdatuksena siihen, mitä nykyajan työelämä työntekijältä odottaa ja edellyttää, ja tästä syystä se sopii ja kiinnostaa kaikkien alojen opiskelijoita. Jokaisella ammattialalla tarvitaan työyhteisötaitoja sekä perustietoa hyvästä johtamisesta, alaistaidoista, esimiestyöstä ja työhyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. (Lehtori Pasi Toivanen) 

Toivasen mukaan suosion salaisuus, aiheen yleispätevyyden lisäksi, lienee myös siinä, että opintojakson tehtävät olivat monipuolisia. Niitä tehtiin ajasta ja paikasta riippumatta itsenäisesti, mutta myös vuorovaikutteisesti toisten opiskelijoiden kanssa. Tehtäviin sisältyi toisten tehtävien arviointia ja kommentointia, jolloin opiskelijat saivat oppia toisiltaan.  

Myös opiskelijat jakoivat samat ajatukset, sillä opintojakso sai monet pohtimaan omaa johtamistyyliään.

Kurssi oli todella mielenkiintoinen! Oli hienoa saada oikeaa tutkimusta niiden havaintojen taustalle, joita olen itse tehnyt johtamistyössä. Oli myös rikastuttavaa ja ajatuksia herättävää pohtia johtajuutta kulttuurialan näkökulmasta.” (Opiskelijan palaute) 

Opintojakso oli mielenkiintoinen ja oli kiva lukea erilaisia kirjoja ja tekstejä liittyen johtamiseen. Se sai ajattelemaan ja miettimään omaa tyyliäni johtaa.” (Opiskelijan palaute) 

”Verkkokurssiksi todella selkeästi ja hyvin suunniteltu kokonaisuus. Kiitos! Tehtävät olivat kiinnostavia ja antoivat mahdollisuuden monenlaisiin tulkintoihin, mikä teki muiden opiskelijoiden tehtävävastausten lukemisesta aidosti hauskaa ja kiinnostavaa.” (Opiskelijan palaute) 

Toinen Humakin vetovoimainen opintojakso Osallistava pedagogiikka 5 op tarjosi opiskelijoille – kuin myös opintojakson vastuulehtorille – monialaisen ja sitä myötä rikkaan kokemuksen osallistavien ja toiminnallisten menetelmien soveltamiseen erilaisissa toimintaympäristöissä. Lehtori Erja Anttonen perustelee syitä kurssin suosioon aiheen kiinnostavuuden lisäksi sillä, miten tällaisen aiheen voi toteuttaa verkkokurssina. Opintojaksolla työskenneltiin paljon valmennusryhmissä, joissa eri alojen opiskelijat pääsivät kohtaamaan. 

Humakin osallistavan pedagogiikan kurssi oli ehdottomasti kaikkein paras opintoihin kuulunut opintojakso! Erittäin innostava ja kannustava kurssi kokonaisuus.” (Opiskelijan palaute) 

Haluan korostaa, että pidin kurssista todella paljon ja koen, että se on ollut yksi mukavimmista suorittamistani kursseista. Opin todella paljon! (Opiskelijan palaute) 

CampusOnline.fi-opinnot uudessa AMKien rahoitusmallissa 

Summa summarum; pienikin ammattikorkeakoulu voi pärjätä suppealla tarjonnalla AMK-kentällä suuria vastaan, kun onnistumme löytämään hyvät tuotteet, joilla on kysyntää korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. AMKien uudessa rahoitusmallissa vuosille 2020-2022 jatkuva oppiminen on saanut entistä suuremman painoarvon, vaikkei yhteistyöopinnot muiden korkeakoulujen kanssa – kuten CampusOnline.fi – näyttelekään enää jatkossa niin suurta roolia. 

Opiskelijapalautteen mukaan CampusOnline.fi-opinnoilla on suuri merkitys korkeakouluopiskelijan tutkinnon kannalta. Syksyn pilotointiin osallistuneista opiskelijoista 70 % sai sisällytettyä opintoihinsa sellaista, mikä ei muutoin olisi ollut mahdollista. Suurimmat syyt, miksi opiskelijat valitsivat opintoja CampusOnline.fi-portaalin kautta, olivat muiden ammattikorkeakoulujen mielenkiintoiset opintojaksot, opintojen jouduttaminen ja oman ammattikorkeakoulun puutteellinen tarjonta.  

Humakin omat tutkinto-opiskelijat löysivät syksyn 2018 tarjonnan kovin huonosti tai eivät kokeneet sitä omakseen, sillä suorituksia muihin ammattikorkeakouluihin tuli vain muutamia. Eniten kiinnosti Onnistunut palvelukokemus – ja Muuttuva kasvatustyö -opintojaksot Saimaan ja Savonia ammattikorkeakoulujen tarjoamina. Keväällä 2019 portaalin tarjonta avattiin laajemmin ja ammattikorkeakoulut saivat tarjota verkkototeutuksia vapaasti portaalissa. Toivottavasti Humakin opiskelijat löytävät CampusOnline.fi opinnot varteenotettavana keinona täydentää tutkintojaan erityisesti monipuolisemman kielitarjonnan osalta. 

 

  • Kirjoittaja: Johanna Henriksson, KM, koulutussuunnittelija, Humak, 02.5.2019