Avoimen AMKin opinnot yhteiseksi iloksi

Yksitoista iloista piirrettyä hahmoa on sulloutunut sateelta suojaan saman sateenvarjon alle.

Humak tarjoaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja yksittäisinä opintojaksoina, muutaman opintojakson osaamiskokonaisuus-paketteina ja tutkinto-opintoihin johtavana polkuna. Avoimen AMKin opintojen avulla pyritään parantamaan työelämässä toimivien osaamista ja jatkuvaa oppimista ja ylläpitämään Humakin työelämäyhteyttä. Esimerkiksi “Työsuojelu ja työturvallisuus” -opintojaksolla tutustutaan työelämä- ja opiskelijalähtöisesti opintojakson teemoihin.

Tässä yhteiskirjoituksessa pohdimme opintojakson sisältöjä polkuopiskelijan ja opintojakson lehtorin silmin.

Lehtorin odotukset

Lehtorina olen rakentanut työsuojelu ja työturvallisuus -opintojaksoa oppimistavoitteet edellä. Olen miettinyt, miten varmistan, että opintojakson suorittaja on ottanut haltuun keskeiset asiat ja kykenee edistämään työsuojelua ja työturvallisuutta omalla työurallaan aiempaa paremmin.

Olen myös halunnut tarjota opintojakson, jonka voi opiskella omaan tahtiin silloin, kun itselle parhaiten sopii. Siksi olen laatinut runsaasti erilaisia tehtäviä, joiden uskon parhaiten palvelevan opiskelijan oppimista ja tuottavat oivaltamisen iloa. Olen sisällyttänyt opiskelumateriaaleihin kirjallisuuden ohella myös videoita, jotta materiaalien saavutettavuus paranisi. Odotan, että opiskelijat tuovat opintojaksolla esiin kokemuksiaan työelämän tosiasiallisista tilanteista ja näin auttavat säilyttämään tiiviin ja laajenevan yhteyden työelämään.

Kuvassa kannettavan tietokoneen näppäimistö, jolla henkilön kädet, vasemmassa kädessä kello. Henkilöllä vaaleansininen pitkähihainen paita, jonka päällä beige neuletakki. Pöydällä on kuppi, josta roikkuu teepussin naru.
Kuvituskuva: Pixabay.com.

Polkuopiskelijan odotukset

Olen ollut viitisentoista vuotta kokonaan työelämässä ja vuoden verran etsiskelin sopivia opintoja, joilla saisin itselleni tuoretta teoriaosaamista. Työskentelen HR-tehtävissä ja valitsin polkuopintoja tästä näkökulmasta. Työsuojelu ja työturvallisuus on vastuullisessa työympäristössä näkymätön tukiverkko, johon kaikki tekeminen nojaa. Odotamme, että työ ei vaaranna tekijänsä terveyttä 2020-luvun suomalaisessa työelämässä. Kun työelämä uudistuu, sen uudet haasteet täytyy tunnistaa ja ratkaista. Käytännön ratkaisut esimerkiksi työsuojelun kohentamiseksi vaativat suunnittelua ja seurantaa.

Monet perusasiat ovat työpaikoilla kunnossa, mutta työturvallisuus ja työhyvinvointi voivat aina kehittyä. Itse kuulun siihen työntekijäryhmään, joka siirtyi 2020 kokonaan etätyöhön. Olen erityisen kiinnostunut tällaisen etätyön kognitiivisista kuormitustekijöistä ja niitten hallintaan saamisesta. Odotin opintojaksolta käytännöllistä tietoa työsuojelun järjestämisestä työpaikoilla sekä tuoretta tietoa tietotyön kuormittavuuden arvioimiseen ja hallintaan.

Mitä iloa opintojaksosta oli opiskelijalle ja työelämälle?

Yhteydet työpaikkani suuntaan ovat avoinna, vaikka olenkin nyt opintovapaalla, joten olen jakanut tälle opintojaksolle tekemäni videon omalle esihenkilölleni sekä yhdelle työtoverilleni. Videolla esitän käytännön keinoja keskeytysten aiheuttaman kognitiivisen kuormittumisen hallintaan. Kirjoitin myös esseen psykososiaalista kuormittumista ja työhyvinvoinnista kurssin materiaalien sekä omasta työstäni kertyneen kokemuksen perusteella. Tutustuin kurssin aikana myös kolmeen työhyvinvointia käsittelevään kirjaan.

Työn suunnalta sain jo yhden palautteen, että videoni antoi ajattelemisen aihetta. Palautetta olen saanut myös opintojakson tehtävien palautusalueen keskusteluista. On ollut todella kiinnostavaa lukea toisten kokemuksia työelämästä. Erityisen mukavaa on, että keskustelua on syntynyt ilman erikseen määrätyn ryhmätyön tekemistä. Varsinkin tiivistä työ- ja perhe-elämää elävien opiskelijoiden on välillä haastavaa päästä kokoontumaan ryhmätöissä yhteisen tekemisen äärelle, joten täysin itsenäisen aikataulun mahdollistavat kurssit ovat minulle mieluisaa vaihtelua.

Etätyö ja jatkossa monipaikkatyö motivoivat minua vahvasti tällä kurssilla tutustumaan aineistoihin juuri tuosta näkökulmasta. Materiaalia oli saatavilla näitten työympäristöjen lisäksi myös fyysisiä tehtäviä sisältävän tai vuorotyönä järjestetyn työn haasteisiin ja vaarojen selvittämiseen. Työpaikkakiusaamiseen puuttuminen oli eräs käsitellyistä vaativista aiheista. Videot esihenkilöstä työssään antoivat hyvää kommentoitavaa ja pohdittavaa meille opiskelijoille. Esimerkit erilaisista työympäristöistä saivat minut huomaamaan entistä selvemmin, että turvallisuus rakentuu samanlaisista tekijöistä eri tehtävissä. Terveys, turvallisuus, yhteisöllisyys, arvostuksen- ja itsensä toteuttamisen tarve tulevat esille tehtävästä riippumatta, kun työstä etsitään hyvinvointia lisääviä ja toisaalta kuormittavia puutostekijöitä.

Työhyvinvoinnin kehittäminen on minulle sekä omista arvoistani että työelämän käytännön tarpeista nouseva erityisen mielenkiinnon kohde. Haluan tuoda näistä työyhteisön kehittämisen yhteisöpedagogin polkuopinnoista mahdollisimman paljon tuoretta, ajantasaista tietoa mukanani työelämään. Vaikka polkuni on vasta alkumetreillä, tämä on herättänyt oppimisen halun ja tuonut hyvin konkreettisesti esille sen, miten paljon omasta työstään voi ammentaa kokemuksia ja näkökulmia aikuisopiskelijana.

Mitä lehtori oppi?

Lehtorina on häkellyttävää lukea osaavien opiskelijoiden näkemyksiä työelämästä; hämmästyttävää, miten moneen suuntaan yksittäinen opintojakso aukaisee näkymän. Kertomukset ja kuvaukset työsuojelun ja työturvallisuuden haasteista motivoivat minua entisestään kehittämään opintojaksoa, jotta työelämän tulevaisuus olisi tasa-arvoisempaa ja turvallisempaa.

Olisi hienoa, jos tulisi yksi toteutuskerta, jossa kenelläkään ei olisi kokemuksia työpaikkakiusaamisesta. Niin kauan kuin esimerkiksi kiusaamiseen tai huonoon johtamiseen liittyviä kokemuksia on, meitä työelämän kehittämisen lehtoreita ja tällaisia opintoja tarvitaan. Vakuutuin, että on tärkeää tarjota työelämää kehittäviä opintoa myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta, jotta omaa osaamistaan ja työpaikkojen toimintaa pääsee halutessaan kehittämään.

Avoin AMK: Kurkistuskurssit, osaamiskokonaisuudett, kieliopinnot, polkuopinnot, ylempi amk ja AMK.
Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opetustarjonta kattaa kaikki Humakin tutkinnot ja niin AMK- kuin ylempi AMK-opintoja. Opiskelija voi suorittaa polkuopinnot tutkintotavoitteisesti, hankkia lisäosaamista sekä työelämäpäivitystä valitsemalla osaamiskokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja. (Tekstitoim. Humak viestintä)
  • Kirjoittaja: Hanna Ahlstedt, polkuopiskelija, avoin AMK, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 03.3.2022
  • Kirjoittaja: ja Sikke Leinikki, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 03.3.2022