Dublinissa kansainvälisiä kumppanuuksia kehittämässä

Kansainvälinen ja kansainvälistyvä maailma asettaa vaatimuksia tulevaisuuden ammattilaisille. Ammattikorkeakoulututkinnot edustavat Kansallisten tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä kuudetta tasoa. Osaamistasokuvauksessa todetaan kansainvälisyysosaamiseen liittyen, että koulutuksesta valmistunut ammattilainen kykenee työskentelemään kansainvälisessä yhteistyössä. Kansainvälisyysosaamista voi ammattikorkeakouluissa kerryttää monella tavalla. Kansainvälisyyttä löytyy toki kotimaastakin, mutta korkeakouluopinnot tarjoavat opiskelijoille loistavan mahdollisuuden käydä haistelemassa kansainvälisiä tuulia myös maailmalla muun muassa vaihto-opintojen tai harjoittelun kautta. (Opetushallitus 2018.)

Humak on kansainvälinen ja yhteiskunnallinen korkeakoulu. Humakin strategiassa todetaan, että kansainvälisyys on keino rakentaa opiskelijoille vahvempaa ja kestävämpää osaamista. Lisäksi strategiassa mainitaan, että kansainvälisyys kehittää korkeakoulun omaa osaamista sekä vahvistaa toimialoja ja niiden kilpailukykyä. Humakilla onkin Erasmus-sopimus monien eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa. Erasmus-sopimus mahdollistaa vaihtoon lähtemisen sekä opiskelijoille että lehtoreille. Lehtoreiden vierailut sopimuskorkeakouluissa ovatkin yksi keino kehittää Humakin globaalia toimintaa ja kansainvälisiä kumppanuuksia. (Huttula, Lehtinen & Röksä 2016.)

Kansainväliset kumppanuudet olivat erityisesti mielessäni, kun 11. marraskuuta 2018 alkoi hanke- ja vaihtolehtorimatkani Dubliniin. Hanketoiminnan näkökulmasta Dublinissa toteutuneiden vierailujen tavoitteena oli edistää Toteemi-hankkeen merkeissä tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden koulutuksen kansainvälistä harjoittelua ja työssä tapahtuvaa oppimista. Vierailujen tarkoituksena oli selvittää opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa kansainvälinen harjoittelu Irlannissa.

Kansainvälisen harjoittelun mahdollisuuksia Dublinissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Toteemi-hankkeen tarkoituksena on tutkia ja kehittää käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimii kaksi suomalaista yliopistoa ja 16 ammattikorkeakoulua. Hankkeen koordinaattorina on Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. (Toteemi 2018.)

Yksi hankkeen kehittämiskoreista on ”Osaamista työstä ja työhön” (Toteemi 2018). Tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden koulutuksen lehtorina vastaan useamman opintojakson harjoittelukuvioiden pyörittämisestä. Lähestyn harjoitteluja osaamisperustaisesta näkökulmasta ja koen vahvasti, että harjoitteluiden tavoitteena on erityisesti saada opiskelijoille osaamista työstä ja työhön, yhdistää teoriat käytäntöön. Kansainvälinen harjoittelu tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden saada monia merkityksellisiä oppimiskokemuksia muun muassa kielistä, kulttuureista, toimintaympäristöistä ja -tavoista.

Monien mahdollisuuksien Deaf Village, Dublin

Keväällä 2018 esittelin Humakin toimintaa Sign Language Interpreting Servicesin (SLIS) edustajalle, joka oli tutustumassa viittomakielialan palveluihin ja toimijoihin Suomessa. Tämä kohtaaminen mahdollisti vastavierailun Deaf Villageen, jossa sijaitsee monien irlantilaisten viittomakielialan toimijoiden tilat. Vastaanotto eri toimijoita tavatessani oli ystävällinen ja lämmin. Deaf Village kannattaa ehdottomasti pitää mielessä, jos haluaa suorittaa harjoittelun kansainvälisessä toimintaympäristössä. Seuraavaksi esittelen muutamia Deaf Villagesta löytyviä potentiaalisia toimijoita, joiden luona olisi mahdollisuus suorittaa kansainvälinen harjoittelu.

• SLIS on Irlannin kansallinen viittomakielen tulkkauspalvelu, joka on perustettu vuonna 2007. Sen toiminta on julkisin varoin kustannettua. SLIS järjestää muun muassa etätulkkauspalvelua. Lisäksi SLIS:n vastuulle on annettu tulkkirekisterin perustaminen. Tulkkirekisterin tavoitteena on mahdollistaa laadukas tulkkauspalvelu. (Sign Language Interpreting Services 2018.)

• SLIS:n lisäksi Deaf Villagesta löytyy muun muassa seuraavia toimijoita: Irish Deaf Society (IDS), joka tukee kuurojen ja huonokuuloisten yhteisöä ja järjestää erilaisia koulutuksia/kursseja kuuroille; Chime, joka tuottaa erityispalveluita kuuroille ja vaikeasti huonokuuloisille sekä heidän perheilleen; Deaf Sports Ireland (DSI) ja Catholic Institution for Deaf People (CIDP), jotka tekevät monenlaista yhteistyötä viittomakielialan eri toimijoiden kanssa ympäri Irlantia. (O’Connor 2018.)

Deaf Village, Dublin
Kuva 1. Deaf Village, Dublin, Ireland. Kuva: Outi Mäkelä

Anne Sullivan Centre ja St Jospeh House

Noin 45 minuutin Luasmatkan (paikallinen ratikka) päässä keskustasta, Dublinin vuorten tuntumassa, sijaitsee Anne Sullivan Centre (ASC). ASC:n asiakkaita ovat monivammaiset kuurosokeat. ASC:ssa on sekä vakituisesti asuvia asiakkaita että päiväasiakkaita. Erilaiset kommunikaatiotavat ja -menetelmät ovat ASC:n arkea, minkä vuoksi paikka sopisi erityisen hyvin esimerkiksi puhetulkkausta opiskeleville opiskelijoille. ASC:n johtaja suhtautui erittäin positiivisesti ajatukseen siitä, että heille tulisi suomalaisia tulkkiopiskelijoita harjoitteluun.

St Joseph House on ASC:n naapurissa sijaitseva kuurojen ja kuurosokeiden vanhainkoti. Jutustelu vanhainkodin asukkaiden kanssa antaa mahdollisuuden kokeilla erilaisia multimodaalisia kommunikaatiokeinoja ja tilaisuuden harjoitella ymmärtämistä ja ymmärretyksi tulemisesta. St Joseph House on oiva ympäristö kehittää kieli-, kulttuuri- ja vuorovaikutusosaamista.

”To go or not to go?”

Matka Dubliniin oli hyvä muistutus siitä, millaisia mahdollisuuksia ihmisten kohtaaminen tarjoaa ja millainen voimavara yhteistyökumppanit ovat. On aivan eri asia kohdata ihmisiä kasvokkain, kuin viestiä heidän kanssaan esimerkiksi sähköpostitse. Uskon tämän matkan poikivan tulevaisuudessa harjoitteluiden lisäksi myös uusi projekteja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Kansainvälinen vaihto
Kuva 2. ”To go or not to go?” Kuva: Outi Mäkelä

”To go or not to go?” -kysymykseen vastaus on ehdottomasti ”to go”, jos vähänkin houkuttaa. Irlantilaiset ovat ystävällisiä, hyväntuulisia, avuliaita ja rentoja. Harjoittelu Deaf Villagessa tai Anne Sullivan Centressä tarjoaa upean mahdollisuuden saada kokemuksia ja oppia viittomakielialasta kansainvälisestä näkökulmasta. Samalla reissulla on tilaisuus päästä hetkeksi osaksi irlantilaista elämänmenoa.

Omaa ja suomalaista osaamista, toimintaympäristöjä ja puitteita oppii kauempaa katsottuna arvostamaan uudella tavalla. Tämän vuoksi oli erittäin antoisaa ja mielenkiintoista päästä tutustumaan mahdollisiin harjoittelupaikkoihin Dublinissa. Näin eri toimijoiden luona vieraillessani mahdollisuuksia molemminpuoliseen osaamisen kehittymiseen. Harjoitteluun menevät opiskelijat ja harjoittelijoita vastaanottavat toimijat pääsevät harjoittelun yhteydessä jakamaan ja kasvattamaan osaamistaan. Opiskelijat saavat tärkeitä oppimiskokemuksia oman ammatillisen osaamisensa kehittymiseksi samalla, kun voivat tuliaisena välittää suomalaista osaamista ja asiantuntijuutta, joita heille on vaihtoa tai harjoittelua edeltävien opintojen aikana karttunut.

Lähteet

Huttula, Tapio & Lehtinen, Leena & Röksä, Jarmo 2016. Kohti reilua ja yhteisöllistä Suomea. Humak strategia 2020. Humanistisen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 21. Viitattu 12.12.2018. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2014/07/Strategia-humak-2020-1.pdf

O’Connor, Margaret 2018. Sign Language Interpreting Servicesin (SLIS) ja Deaf Villagen esittely 12.11.2018. Dublin: Deaf Village.

Opetushallitus 2018. Tutkintojen viitekehysten osaamistasokuvaukset. Viitattu 9.12.2018. https://www.oph.fi/download/191224_Tutkintojen_viitekehysten_osaamistasokuvaukset_FI_SV_EN.pdf

Sign Language Interpreting Services 2018. Viitattu 20.11.2018. http://slis.ie/

Toteemi 2018. Toteemi – Työstä oppimassa, työhön. Viitattu 12.12.2018. http://www.amktoteemi.fi/

  • Kirjoittaja: Outi Mäkelä, KM, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 17.12.2018