Harjoittelupaikkaa ei löydy ja ruotsin kurssikin tökkii – hur skulle det vara med en praktikperiod i Sverige?

Harjoittelupaikkaa ei tunnu löytyvän ja ruotsin opinnot eivät suju… Miten olisi työharjoittelu Ruotsissa?

Humakin kieltenopettajat ja tämän kaksikielisen blogikirjoituksen laatineet kulttuurituotannon opiskelijat haluavat kannustaa Humakin opiskelijoita ja korkeakouluopiskelijoita ylipäätään käyttämään kieltä aidoissa ympäristöissä ja hankkiutumaan työharjoitteluun ruotsinkieliseen tai kaksikieliseen työympäristöön. Lisäksi opiskelijat haastavat Humakin lehtorit kaikissa koulutusohjelmissa inspiroimaan opiskelijoita lähtemään työharjoitteluun Ruotsiin ja muualle Pohjoismaihin.

“Tänä vuonna Humakin kieltenopettajien perinteisesti järjestämä vuosittainen monialainen pohjoismaanmatka suuntautui Tanskaan.”

Vietimme viisi päivää Kööpenhaminan Gentoftessa sijaitsevassa tanskalais-norjalaisen yhteistyösäätiön kurssi- ja kulttuurikeskus Schæffergårdenissa yhdessä norjalaisten ja islantilaisten opiskelijoiden kanssa monipuolisen kurssiohjelman parissa.

Kurssin teema oli Dansk sprog, kultur og samfundsliv. Lisäksi vietimme vuorokauden Ruotsin puolella Malmössä. Tässä tekstissä matkalla mukana olleet kulttuurituotannon opiskelijat kertovat suhtautumisestaan harjoittelun suorittamiseen muualla Pohjolassa, erityisesti Ruotsissa.

Mahdollisuuksia ruotsinkielisiin ja kaksikielisiin työharjoitteluihin löytyy luonnollisesti myös Suomen ikioman ruotsinkielisen väestön parista niin yhteisöpedagogeille, tulkeille kuin kulttuurituottajille, jotka uskaltavat käyttää kieltä ja ymmärtävät keskittyä viestin välittymiseen virheiden pelkäämisen sijaan.

Tässä blogitekstissä keskitytään kuitenkin harjoittelujen suorittamiseen Pohjanlahden toisella puolen. Mikäli vaihtoehto tuntuu liian hurjalta, kannattaa muistaa, että Ruotsissa on suuri ruotsinsuomalainen vähemmistö, jolla on toimintaa moneen lähtöön.

Heidän etujaan ajaa Sverigefinska Riksförbundet – Ruotsinsuomalaisten keskusliitto, jolla on mm. yhdistys-, leiri- ja kurssitoimintaa sekä kulttuuritapahtumia ja -tarjontaa eri ikäisille ympäri Ruotsin.

Muita vaihtoehtoja on runsaasti, ja kieltenopettajat auttavat mielellään harjoittelupaikan etsimisessä muilta mailta. Kannattaa muistaa myös Nordjobbin 18–30-vuotiaille tarjoamat kesätyömahdollisuudet Pohjoismaissa.

Ota rohkeasti yhteyttä – var inte rädd för att ta kontakt

Humakin Språk- och kulturpraktik i Norden -opintojakson opintomatka 13–18.10.2019 suuntautui Tanskaan ja Ruotsiin.

Kulttuurituottajan opiskelijoina saimme kokea ja oppia uutta juuri kulttuurialan näkökulmasta. Matkalla pääsimme myös kehittämään ruotsin kielen taitoamme erilaisissa autenttisissa ympäristöissä. Päällimmäisinä näistä meille jäivät mieleen vierailu Tanskan TV2:lla sekä tutustuminen Malmön konserttitaloon. Näissä paikoissa pääsimme tutustumaan konkreettisesti tiloihin ja tuottajien työskentelyyn.

Kohteissa käydessämme pohdimme, olisiko näissä maissa ja esimerkiksi juuri näissä kohteissa mahdollisuutta suorittaa kulttuurituotannon opintojen harjoittelujaksoja ja samalla päästä kehittämään kielitaitoaan. Malmön konserttitalon vierailun me opiskelijat sovimme itsenäisesti sähköpostitse – ruotsiksi.  Paikan päällä juttelimme konserttitalolla työskentelevien tuottajien kanssa mahdollisesta työharjoittelusta. He kehottivat ottamaan rohkeasti yhteyttä, jos kiinnostusta löytyy.

I Danmark, hos TV2 lärde vi oss hur de producerar och sänder sina progam. Kanaldistributionen i Danmark skiljer sig mycket från den finska, de har t.ex. en kanal som sänder nyheter dygnet runt. Om man är intresserad av utländska medier, så varför inte kontakta t.ex. Danmarks TV2 ?

Tanskan TV2:n sisäänkäynti Kööpenhaminassa. TV2:n päämaja sijaitsee kuitenkin historiallisista ja poliittisista syistä Fynin saarella Odensessa. Kuva: Heli Rahomäki.

 

Tanskan TV2:n uutisstudion näytöt. Kuva: Heli Rahomäki

Museoita on kaikkialla – museer finns överallt

Också museer, såvel stora som små, erbjuder möjligheter för praktik inom kulturproducentskap. I Danmark besökte vi Statens Museum for Kunst, som är Danmarks nationalgalleri. Vi deltog i en guidad rundtur som handlade om den danska guldtiden.

Utställningen innehöll mer än 200 målningar och teckningar från perioden 1807 till 1864 – den största guldtidsutställning som någonsin genomförts i Danmark. Vi lärde oss mycket om dansk konst, men också om Danmarks historia och kultur.

Förutom att guiden berättade oss om Danmarks historia på ett traditionellt sätt, innehöll guldtidsutställningen också intressanta och mer kritiska perspektiv och smärtpunkter i Danmarks historia.

Lähde ruotsiin verkostoitumaan – far till Sverige och nätverka dig

Enligt vår åsikt finns det ett stort antal möjligheter att utföra sin arbetspraktik i Sverige. Vi besökte Malmö Live Konserthus där både inhemska och utländska musiker och orkestrar framträder. Programproducenten och produktionsledaren berättade oss om sina arbetsbeskrivningar – sådant som också vi möjligen kommer att syssla med i framtiden.

“Det svenska kulturfältet erbjuder en mångsidig kontaktyta till det nordiska kulturlivet.”

Om man fick en praktikplats där, kunde man ju samtidigt lära sig att tala mera flytande svenska.

Malmö Live Konserthus har ett mångsidigt musikutbud och med dess hotell och kongresscenter är det en bredare enhet en bara ett konserthus. Vi tycker att alla kulturproducentstuderande borde tillbringa en tidsperiod i Sverige eller att annat nordiskt land antingen som utbytesstudent eller  praktikant.

Man kan aldrig veta hurdana nya idéer man får där som man sedan kan bygga på i framtiden – eller kanske t.o.m. en arbtesplats. Man får inte glömma att nätverkande är nyckelordet i kulturproducentens arbete.

Humakin monialaiselle Tanskan- ja Ruotsin-matkalle osallistuneet kulttuurituotannon opiskelijat Malmön konserttitalolla. Kuva: Bettina Törnvall.

Opiskelijoita tulee inspiroida hankkiutumaan harjoitteluun Ruotsiin

Vi vill också rekommendera olika språkresor, bl.a. Humaks Norden-resor, till alla studerande som vill utveckla sina språkkunskaper. Vi fick intressanta inlärningsupplevelser ur språkets synvinkel och vi tog mod till oss att tala främmande språk på ett helt nytt sätt.

Vi tycker att Yrkeshögskolan Humak borde marknadsföra dessa kurser på ett mer effektivt sätt och göra dem synligare. Vi hoppas också att både språklärarna och andra lektorer skulle inspirera våra studerande ännu mer att komma med på dessa kurser samt att söka arbetspraktikplatser till exempel i Sverige.

Jäimme vakavasti pohtimaan harjoittelumahdollisuuksia naapurimaassa. Olisi tärkeää päästä näkemään ja kokemaan pohjoismaisten naapuriemme työskentelyä omalla alallamme ja analysoida, kuinka se eroaa omastamme.

Koemme, että ihan jokaisen opiskelijan tulisi lähteä joko opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun Ruotsiin tai muualle Pohjoismaihin – tai vähintäänkin Humakin järjestämälle monialaiselle Pohjoismaan-matkalle, jotka ensi syksynä suuntautuu Norjaan, Holmenkollenin ja Oslon välimaastoon.

“Opiskelija, lähde: saat kaksi kärpästä yhdellä iskulla – työharjoittelua ja kielikylpyä!”

Norjalais-tanskalaisen yhteistyösäätiön kurssikeskus Schæffergården Kööpenhaminan Gentoftessa. Kuva 4: Eeva Pekanheimo.

Matkan ja Humakin Språk- och kulturpraktik i Norden -opintojakson viralliset kielet olivat ruotsi ja tanska. Matkaa rahoittivat viisipäiväisen Tanskan-vierailun osalta Kulturfonden för Finland och Danmark sekä Fondet for dansk-norsk samarbeid ja vuorokauden mittaisen Malmön-vierailun osalta Svenska kulturfonden.

Schæffergårdenissa järjestetyn kurssin ohjelmaan voi tutustua täällä. Blogitekstin ovat tuottaneet matkalla olleet kulttuurituotannon opiskelijat kielten lehtorien Eeva Pekanheimon ja Hanna-Kaisa Hokkasen ohjauksessa.

Matkan Tanskan-osuudesta voi lukea lisää matkalle osallistuneiden yhteisöpedagogiopiskelijoiden blogikirjoituksesta, jossa opiskelijat pohtivat mm. suomen kielen asemaa pohjoismaisessa yhteistyössä sekä kielettömyyttä ja kielimuureja. Myös matkaan osallistuneilta tulkkiopiskelijoilta on tulossa blogikirjoitus, joka sivuaa kielettömyyden kokemusta tulkkauksen näkökulmasta.

Rahoittajat:

  • Kirjoittaja: Hanna-Kaisa Hokkanen, FM, lektor/språklärare, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 12.12.2019
  • Kirjoittaja: Eeva Pekanheimo, FM, lektor/språklärare, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 12.12.2019
  • Kirjoittaja: Bettina Törnvall, Kulturproducentsstuderande, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 12.12.2019
  • Kirjoittaja: Anita Savolainen, Kulturproducentsstuderande, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 12.12.2019
  • Kirjoittaja: Viivi Pennanen, Kulturproducentsstuderande, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 12.12.2019
  • Kirjoittaja: Heli Rahomäki, Kulturproducentsstuderande, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 12.12.2019
  • Kirjoittaja: Sofia Palmio, Kulturproducentsstuderande, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 12.12.2019