Harrastusten ja toiminnan markkinointia nuorille uusin keinoin

NUORISOTYÖVIIKON BLOGISARJA – MIKSI NUORISOTYÖTÄ TEHDÄÄN? 2/5

Yksinäisyys ja mielenterveysongelmat ovat suurimpia syitä nuorten syrjäytymiseen. Nuorten vapaa-ajan sisältö onkin tärkeässä roolissa ehkäisevässä työssä. Yhdenvertaiset harrastus- ja osallistumismahdollisuudet tulisi taata eri-ikäisille nuorille.

Nuorisotiedotuspisteet ja -sivut, kuntien verkkosivut ja yhdistykset tarjoavat aktiivisille nuorille tietoa, mutta usein juuri eniten toimintaa tarvitsevat, masentuneet tai muuten passiiviset nuoret jäävät toiminnan ulkopuolelle.

Nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2017-2019 on asettanut tavoitteeksi tarjota jokaiselle nuorelle vähintään yhden harrastuksen.

Harrastukset tarjoavat mielekästä tekemistä, osallisuutta ja sosiaalisia suhteita sekä mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää omia taitoja. Parhaimmillaan ne vahvistavat itsetuntoa ja luottamusta omiin kykyihin sekä vähentävät yksinäisyyden tunnetta.

Lasten ja nuorten arki on polarisoitunut ja köyhyys lapsiperheissä on Suomessa yleistynyt. Harrastamisen lopettaminen tai aloittamatta jättäminen harrastamisen korkeiden kustannusten vuoksi vauhdittaa osaltaan terveys- ja hyvinvointierojen kasvua.

Nuorisobarometrin 2015 mukaan vieraskielisistä nuorista 47 prosenttia ja muista (eli suomen- ja ruotsinkielisistä nuorista) 34 prosenttia on jättänyt jonkin harrastuksen aloittamatta rahanpuutteen vuoksi. Vieraskielisistä 27 prosenttia ja muista 18 prosenttia on joutunut lopettamaan harrastamisen rahan puutteen takia.

Kuva: Virpi Ruuska

Miesten vuoro -hanke tarjoaa harrastustoimintaa

Harrastamista tapahtuu järjestettynä ja ohjattuna esimerkiksi yhdistysten, kuntien ja seurakuntien toimintana. Useita kohdennettuja ja maksuttomia projekteja järjestetään nuoriso-, sosiaali- ja kulttuurityössä. Muun muassa Humakin Miesten vuoro -hanke 2018-2019 on tarjonnut erityisesti nuorille miehille räätälöityä ja maksutonta harrastustoimintaa.

Nuoret ovat saaneet valita heitä kiinnostavaa toimintaa, kiipeilyä, larppausta, teatteria, maalausta jne.

“Puuttuvat tehokkaan tavoittamisen keinot ovat nousseet hankkeessa erityisen hyvin esille.”

Palveluita ja monia projekteja on eri toimijoiden järjestäminä, mutta tietoa ei ole kootusti saatavissa, ja ne eivät välttämättä tavoita kohderyhmän nuoria. Kaikille suunnattuja nuorisotiedotussivustoja on lopetettu mm. niiden päivittämisongelmien tai vanhanaikaisuuden vuoksi. Nuoret tarvitsevat innovatiivisia ja helppokäyttöisiä tietopalveluita

“Olisi hienoa, jos edes joku innostuisi kokeilun jälkeen kiipeilystä. Se voi muuttaa yhden ihmisen elämän aika lailla”, kertoo Olli Manni. http://miestenvuoro.humak.fi/turku/

Harrastuspassi kehittää harrastusapplikaatiota

Opetus-ja kulttuuriministeriön vuonna 2018 käynnistämässä Harrastuspassi-hankkeessa www.harrastuspassi.fi kehitetään älypuhelimeen maksutta ladattavaa applikaatiota, jossa nuori löytää helposti harrastus- ja toimintamahdollisuudet omalta paikkakunnallaan.

Useat isot kaupungit ovat jo liittyneet mukaan kehittämistyöhön. OKM:n neuvottelevan virkamiehen Iina Berdenin mukaan hankkeen tavoitteena on saada applikaatio käyttöön vuoden 2019 lopussa.

“Nuorisotyöntekijät voivat omalla toiminnallaan varmistaa applikaation jalkautumisen nuorten pariin.”

Hanke on hyvä esimerkki uusista tiedotuskanavista, joiden avulla nuoret saavat puhelimen kautta helposti tietoa harrastuksista ja tapahtumista. Nuorisotyöntekijät ovat avainasemassa nuorten ohjaamisessa harrastusten ja toiminnan pariin.

Nuorisotyö tekee samalla tärkeää syrjäytymisen vastaista ehkäisevää työtä, jolla torjutaan nuorten yksinäisyyttä ja vahvistetaan mielen hyvinvointia.

Lähteet:

Nuorisobarometri 2015. Viitattu 25.9.2019. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2016/01/Nuorisobarometri_2015_ISSUU.pdf

  • Kirjoittaja: Ursula Roslöf, Master of Humanities, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 08.10.2019