Humak voi strategisilla valinnoillaan tukea kulttuurialan toipumista kriisistä

KULTTUURITUOTANNON KORONAVUOSIKATSAUS OSA II

Olemme Humakissa kulttuurialan koulutusta tarjoavana korkeakouluna joutuneet kuluneen vuoden aikana monta kertaa kysymään, mitä voisimme tässä tilanteessa tehdä? Ja täsmällisemmin: mitä voimme Kulttuurituottaja AMK- ja YAMK -tutkintoon johtavaa koulutusta tarjoavana korkeakouluna tehdä helpottaaksemme opiskelijoidemme etenemistä opinnoissaan ja minimoidaksemme koronan akuutit tuhot kulttuuri- ja luovilla aloilla ja tapahtumatuotannossa. Julkaisemme aiheesta kaksi blogia, joista tämä on jälkimmäinen.

Tämän vuoden alussa virallisesti voimaan astunut Humakin kulttuurituotannon vahvuusalan strategia on jopa vähän yllättäen osoittautunut hyvinkin ajankohtaiseksi. Saamme siitä hyvää tukea kehittämistoimiin sekä opetuksessa että TKI-toiminnassa myös tässä uudessa tilanteessa.

Keskitymme tuotanto- ja projektiosaamisen ja luovien alojen yrittäjyyden osaamisen lisäämiseen. Olemme lisäksi määritelleet erityisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa linjaaviksi painopisteiksi kulttuurisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kulttuurituotannon edistämisen sekä osaamisen lisäämisen uusien teknologioiden ja digitaalisten tuotantoympäristöjen kehittämisessä ja käytössä.

Nuori nainen istuu pöydän ääressä matkapuhelin kädessään. Pöydällä on lehtiä ja julkaisuja. Naisesta näkyy käsi ja olkapää.
Kulttuurituotannon opiskelijoiden tilanne on koronan myötä muuttunut hankalammaksi erityisesti harjoittelupaikkojen peruuntumisen ja puuttumisen vuoksi. Kuva: Pixabay.

Yhteistyökampanjoita opiskelijoiden ja koko alan avuksi

Korona-maaliskuussa 2020 käynnistimme heti ”Kulttuurituottajat palveluksessanne” -kampanjan, jossa tarjosimme opiskelijatyöresurssia alan käyttöön erityisesti harjoittelujen, innovointiprojektien sekä kehittämis- ja opinnäytetöiden muodossa. Kampanja onnistuikin hyvin ja tuotti uusia kumppanuuksia, harjoitteluja ja opinnäytetöitä.

Syksyn tullen olimme taas tilanteessa, jossa erityisesti peruuntuneiden harjoittelujen vuoksi opiskelijoiden opintojen eteneminen ja sitä myötä valmistuminen oli edelleen tavallista vaikeampaa, eikä alan tilanne suinkaan ollut helpottanut. Siksi käynnistimme nyt tammikuussa 2021 uuden kampanjan, “Tuottajat palveluksessanne”, jossa tarjoamme edelleen yhteistyötä kulttuurin ja luovan alan toimijoille mutta myös laajennamme kumppanuustarjoustamme eri toimialojen edustajille. Jatkamme näin viime kevään kampanjaa uudistetussa muodossa.

Uusia yhteistyökuvioita ja kehittämistyötä tulevaisuutta varten

Syksyllä 2020 aloitimme yhteistyön kulttuuri- ja taidealan edunvalvoja Kulta ry:n kanssa. Yhteistyö on löytämässä muotoaan ja opiskelijaprojekteja on jo käynnistynyt. Kulta ry. on tehnyt ja tekee tärkeää vaikuttamistyötä liittyen paitsi koronatilanteeseen myös esimerkiksi kuntien uuteen rooliin ja velvoitteeseen kulttuuritoiminnan edistäjänä ja mahdollistajana. Kevään kuntavaalit ovat jo nurkan takana.

Jotta voisimme olla meiltä valmistuneille kulttuurituottajille eri tavoin avuksi nyt ja jatkossa, olemme aktivoineet alumnitoimintaa muun muassa Facebookiin perustetun Humakin Kulttuurituottajien alumniverkoston avulla. Uuden strategiamme myötä myös Humakin luovien alojen yrityspalvelu Creven rooli vahvistuu kulttuurituotannon vahvuusalalla ja sen neuvontapalvelut ja koulutukset tulevat varmasti tarpeeseen lähivuosina.

Tammikuussa käynnistimme “Culture, Organisation and Sustainability Management (COSM)” -opintokokonaisuuden vahvistamaan kulttuurin tuottajien ja kulttuurituottajien roolia kestävän kehityksen tukemisessa. Kansainvälinen COSM tarjoaa eurooppalaista kulttuuripolitiikkaa kestävän kehityksen näkökulmasta.

Olemme myös keväästä asti toteuttaneet digitaalisen tapahtumatuotannon koulutusta Virtalähde -hankkeessa. Koulutus on suunnattu tapahtuma-alan ammattilaisille, yrityksille, yhdistyksille ja julkisen sektorin toimijoille ja kaikille muille, joiden toimintaan tapahtumatuotanto liittyy: taiteilijaryhmille, esiintyville taiteilijoille sekä bändeille ja orkestereille. Koulutus on tullut tarpeeseen. Osallistujia on ollut paljon.

Koronasta toipumiseen tullaan Suomessa saamaan lisärahoitusta REACT-EU -välineen kautta muun muassa kytkettynä Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 -rakennerahasto-ohjelmaan. Tuotamme Humakissa aktiivisesti ideoita ja luomme kumppanuuksia, joiden avulla voimme parhaiten toteuttaa tarvittavia kehittämistoimia. Rahoituksen jo aiemmin saaneita hankkeita on myös alkamassa.

Telineessä oleviin polkupyöriin on sidottu paperista tehtyjä värikkäitä kukkia.
Luovalla osaamisella voi olla tärkeä rooli jälleenrakennuksessa sekä Suomessa, että kansainvälisesti, jos se osataan hyödyntää oikein. Kuva: Pixabay.

Uskomme siihen, että kuten kriisit yleensä, myös tämä kriisi tuo mukanaan jotain uutta. Uskomme että kulttuuri- ja luovat alat voivat olla osa Euroopan toipumista pandemiasta ja talouden elpymistä. Tämä edellyttää, että kulttuuria ja luovia aloja osataan täysimääräisesti hyödyntää jälleenrakennuksessa.

Haluamme osaltamme olla luomassa uutta valoisampaa näkymää kulttuuri- ja taidealalle sekä tapahtumatuotannolle niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti.

Lue lisää:

Humanistinen ammattikorkeakoulu. 2021. Tuottajat ovat palveluksessanne – mistä on kyse? Viitattu 5.2.2021 https://www.humak.fi/uutiset/tuottajat-ovat-palveluksessanne/

Kaalikoski Katri 2020. Kulttuurituotannon vahvuusala ja osaamiskärjet s. 132-136, Teoksessa Mikko Äärynen (toim.) Väläyksiä Humakista IV. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 107.
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101262713

Päiviö-Häkämies Laura 2020. Kulttuurituottajat palveluksessanne s.76-78. Teoksessa Mikko Äärynen (toim.) Väläyksiä Humakista IV. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 107.
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101262713

  • Kirjoittaja: Katri Kaalikoski, koulutuspäällikkö, VTT, kulttuurituotanto, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 25.2.2021