Humakin opinnäytetyöt vievät kohti työelämää

Humak menestyi vuoden 2022 AMK-tutkinnon AVOP-kyselyn opinnäytetyöhön liittyvässä osiossa erinomaisesti. Kaikkien ammattikorkeakoulujen vertailussa Humak sijoittui ensimmäiseksi viidessä kysymyksessä kahdeksasta.

Humakin opiskelijoiden mielestä opinnäytetyö vahvisti osaamista, valmensi työelämän asiantuntijatehtäviin ja siinä pystyi soveltamaan Humakissa opittua käytäntöön. Yhteistyö opinnäytetyössä työelämän ja Humakin henkilökunnan välillä koettiin toimivaksi. Opiskelijat uskoivat myös, että opinnäytetyö auttaa heitä työllistymisessä.

AVOP on ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely, jossa opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta. Tuloksilla on vaikutusta ammattikorkeakoulujen saamaan rahoitukseen.

Opinnäytetyöhön liittyvien kysymysten keskiarvot vuoden 2022 AVOP-kyselyssä
Humakista vuonna 2022 valmistuneiden mielestä opinnäytetyö vahvisti osaamista ja siinä opittua oli mahdollista soveltaa käytäntöön.

Hyvä yhteistyö työelämän kanssa

Yliopettaja Zita Kóbor-Laitinen Humakista kertoo, että Humakilla on pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat opiskelijoille opinnäytetyöaiheita. Lisäksi on lukuisia esimerkkejä siitä, että opiskelija on saanut harjoittelupaikasta tai hanketyöstä tilaajan myös opinnäytetyölleen.

Työelämän edustajille järjestetään vuosittain tapahtumia, joissa he kohtaavat Humakin opiskelijoita ja henkilökuntaa. Opinnäytetyöprosessiin kuuluu myös kolmikantakeskustelu, jossa opinnäytetyön tekijä, ohjaaja ja tilaaja solmivat yhteistyösopimuksen opinnäytetyön tekemisestä sekä sopivat työn sisällöstä ja aikataulusta.

Humakin yhteistyökumppanit ovat paneutuneet huolellisesti opinnäytetyöprosessiin ja heidät kutsutaan opinnäytetyöseminaareihin. Tilaajan antama palaute on tärkeää ja se otetaan huomioon opinnäytetyön lausunnossa.

Selkeä opinnäytetyöprosessi

Pitkä ja huolellinen valmistautuminen tukee opinnäytetyön tekemistä. Kóbor-Laitinen kertoo, että tutkimukselliset menetelmäopinnot ovat kaikille Humakin opiskelijoille yhteisiä, mutta alakohtaisia esimerkkejä käytetään runsaasti.

Opinnäytetyöprosessi on selkeä ja läpinäkyvä. Sen etenemistä seurataan opinnäytetyön ohjaus- ja hallintajärjestelmän Wihin kautta. Opinnäytetyöhön liittyvä viestintä, dokumentit, suunnitelmat, tutkimusluvat, tekstin eri versiot ja lopullinen työ lausuntoineen tallentuvat yhteen paikkaan eli Wihiin.

Opinnäytetyöhön liittyvä ohjaus ja tiedostojen hallinta tapahtuu Wihi-järjestelmän kautta.
Kuva: Pixabay

Opinnäytetyö on viimeinen iso oppimistehtävä, jossa opiskelija pääsee näyttämään, kuinka pitkälle on päässyt ammatillisessa kehityksessään opiskelun aikana. Koska opinnäytetyön aiheen valitsee jokainen itse, opiskelijat ovat motivoituneita ja sitoutuneita tekemään työnsä loppuun asti ja mahdollisimman hyvin.

Opinnäytetyöstä hyötyä työelämään

Opinnäytetyön tilaajan antama palaute on tärkeää
Opinnäytetyön lähtökohta on se, että työ vastaa työelämän tarpeisiin ja sillä saadaan aikaan hyödyllistä tietoa tilaajalle. Kuva: Pixabay

Humakista valmistuneiden mielestä opinnäytetyö antaa mahdollisuuden soveltaa ammattikorkeakoulussa opittuja tietoja ja taitoja työelämässä. Humakin opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä tutkimuksellisia kehittämistöitä.

Lähtökohta on se, että työ vastaa työelämän tarpeisiin ja sillä saadaan aikaan konkreettista ja hyödyllistä tietoa tilaajalle. Kun tilaaja on tyytyväinen tuloksiin, myös opinnäytetyöntekijä tuntee, että työllä on ollut merkitystä.

Opiskelijat ovat oivaltaneet, että opinnäytetyö voi toimia käyntikorttina työelämään samalla tavalla kuin onnistunut harjoittelujaksokin.

 

Lähteet

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen

Haastateltava: Tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden yliopettaja Zita Kóbor-Laitinen

 

  • Kirjoittaja: Helka Luttinen, Filosofian maisteri, asiantuntija, koulutus, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 06.3.2023