Humakista valmistuneiden laadullinen työllistyminen tutkimuksen kohteena -videoblogi

Humakin tutkijat, yliopettaja Arto Lindholm ja asiantuntija Kukka-Maaria Vuorikoski selvittivät Humakista valmistuneiden laadullista työllistymistä. Selvitystä varten haastateltiin vuoden 2018 loppupuolella 149 Humakin alumnia, joista 60 oli yhteisöpedagogia ja 89 kulttuurituottajaa.

Haastattelu toteutettuun osana Toteemi-hanketta, jossa selvitettiin yhteisöpedagogien ja kulttuurituottajien laadullista työllistymistä.

Laadullinen työllistyminen OKM:n rahoitusmalliin

Laadullinen työllistyminen liittyy Opetus- ja kulttuuriministeriön uuteen rahoitusmalliin. Sillä mitataan sitä, kuinka valmistumisen jälkeinen työ – valmistuneen omasta mielestä – vastaa  korkeakoulusta saatua osaamista. Kyse on valmistuneen subjektiivisesta arviosta.

Yhteisöpedagogien ja kulttuurituottajien neljä työllistymispolkua

Tutkimusaineistosta nousi esiin neljä yhteisöpedagogin ja kulttuurituottajan työllistymispolkua. Koulutusalojen polut muistuttavat osin toisiaan. Löydät aihetta käsittelevän kohdan videosta kohdista 0.01.52 ja 0.22.14.

Yhteisöpedagogit suhtautuvat yrittäjyyteen negatiivisemmin kuin kulttuurituottajat. Kulttuurituottajien kenttä on moniulotteinen ja yhteisöpedagogit kilpailevat samoilla työmarkkinoilla sosionomien kanssa.

Molemmat koulutusalat kokivat Humakin koulutuksen yleispätevänä heikkouksineen ja vahvuuksineen. Kiinnostava löytö oli, että lisäopintoja hakevat erityisesti hyvin työllistyneet osaajat, jotka ilmoittivat motivaatiokseen kehittää omaa osaamistaan.

Lähtökohtaisesti tutkimusaineistosta nousi esiin, että Humak antaa hyvät, laadulliset eväät työelämään.

Katso ja kuuntele videoblogi urapoluista

Mitä on laadullinen työllistyminen, miksi sitä tulee tutkia ja minkälaisia urapolkuja Humakista valmistuneilla yhteisöpedagogeilla ja kulttuurituottajilla on?

Kuuntele ja katso leikattu videoblogiversio toukokuussa 2019 pidetystä verkkoluennosta, jossa Humakin yliopettaja Arto Lindholm ja asiantuntija Kukka-Maaria Vuorikoski kertovat tutkimuksen tuloksista ja havainnoista.

Katso video valikoidusti

 

Voit katsoa videon aihevalikoidusti siirtymällä videossa haluamaasi kohtaan. Video löytyy myös YouTube-kanavaltamme.

0.00.06 Mitä on laadullinen työllistyminen
0.01.12 Laadullinen työllistyminen on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön uutta rahoitusmallia
0.01.52 Yhteisöpedagogien työllistymispolut
0.22.14 Kulttuurituottajien työllistymispolut
0.31.46 Humakin opiskelijat ovat tyytyväisiä koulutukseen

Videon tuotanto ja käsikirjoitus:

Arto Lindholm, yliopettaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kukka-Maaria Vuorikoski, asiantuntija, Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Leikkaus: Kukka-Maaria Vuorikoski, asiantuntija, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Videossa esiintyvät:

Arto Lindholm, yliopettaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kukka-Maaria Vuorikoski, asiantuntija, Humanistinen ammattikorkeakoulu

  • Kirjoittaja: Kukka-Maaria Vuorikoski, Asiantuntija, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 30.8.2019