Helmikuussa järjestimme Digitalisaation mahdollisuudet ja tulevaisuus -tapahtuman Helsingissä TKI-Ilkassa osana 3D-kulttuurihubihanketta. Tapahtuman ohjelma sisälsi Aalto-yliopiston 3D-artisti Henrik Gullmetsin ja Humakin innovaatiojohtaja Timo Parkkolan puheenvuorot, jonka jälkeen keskustelua jatkettiin Kulttuurikenttä 2025 -työpajassa. Työpajan tarkoituksena oli selvittää kulttuurialan digitalisaation mahdollisuuksia ja tulevaisuutta.

3D kulttuurihubi
Työpajatyöskentely käynnissä, Kuvaaja Suvi Ryynänen

Sovellus vai ammattijonottajat?

Oli mielenkiintoista huomata, että monessa ryhmässä mietittiin kulttuuritapahtumissa jonottamisen tarvetta vähentävää sovellusta. Yksi idea oli sovellus, jonka avulla festivaalikävijä voisi nähdä jonojen pituudet reaaliajassa tai käyttäjä voisi varata itselleen paikan jonossa. Taustalla oli ajatus yhdistää sovellus viime vuosina yleistyneisiin cashless-rannekkeisiin. Tätä ideaa voi helposti soveltaa muihinkin kulttuuritapahtumiin kuin festivaaleihin. Yhdessä ryhmässä sovellukseen yhdistettiin myös lisättyä todellisuutta, jolloin sovelluksen haltija voi löytää kaverinsa skannaamalla ympäristöään.

Kuvaaja Suvi Ryynänen
Erään työpajaryhmän tekemä havainnekuva lisätyn todellisuuden mahdollisuuksista tapahtumissa

Ratkaisuna jonottamisen vähentämiseen voi olla myös jonottamispalvelu, jolloin sovelluksia tai muita teknologia ratkaisuja ei tarvita. Kesällä 2018 Kyrö Distillery palkkasi ammattijonottajia festivaaleille, joiden työnkuvana oli pitää jonossa paikkaa asiakkaalle, joka ei itse halunnut jonottaa. Jonottaminen tapahtui niin, että ammattijonottaja piti asiakkaan paikan jonossa ja tiedon oman vuoron lähestymisestä asiakas sai radiopuhelimen kautta. (Koho 2018.)

Kansanperinne

Suomalaiset ovat ihmisläheisyyttä välttelevä kansakunta, joka kuitenkin salaisesti kaipaa uusia tuttavuuksia ympärilleen. Miten tällainen kansa sitten voi saada tarvitsemansa kontaktin uusiin ihmisiin tällä yhtälöllä? Vastauksena on jonottaminen. Mikä onkaan suomalaisempaa kuin ämpäreiden jonottaminen yhdessä. Tällöin voidaan vedota, että paikalla ei olla ihmisten vaan ämpäreiden takia, vaikka siinä sivussa uusia tuttavuuksia luodaankin.

Moni uskoo, että suomalaiset on tehty jonottamaan – tai ehkä suomalaiset haluavat vain olla ajoissa paikalla, jolloin jonoa ehtii muodostua. Nykyisin voidaan myös jonotuksen syntymisen syiden yhteydessä puhua hypestä: jostain tapahtumasta tehdään median avulla isompi kuin se on. Hypetyksen vuoksi useampi henkilö on valmis jonottamaan tapahtumaan päästäkseen. Henkilölle, joka ei tätä hypetettyä mahdollisuutta pääse kokemaan, voi tulla nykykansankielellä FOMO eli Fear of Missing out -olotila. Voidaankin pohtia, että onko jonottaminen enää kansanperinnettä vai juuri tästä hypestä johtuva ilmiö? Molempia asioita ajaa kuitenkin sama teema eli yhteenkuulumisen tarve.

Tulevaisuus

Mitä sitten, jos tulevaisuudessa jonoja ei enää nähtäisi Amos Rexin edessä, keikoille ei enää jonotettaisi yön yli teltan kanssa eikä festareilla tarvitse seisoa puolta tuntia jonottamassa bajamajaan? Tai jos jonoja nähtäisiin, olisivatko kaikki jonottajat pelkästään ammattijonottajia? Häviäisikö tuolloin meidän suomalaisten arjesta yksi arvokkaista hetkistä, jolloin olemme kokeneet yhteisöllisyyttä?

Itse useasti olen keskustellut tuntemattomien ihmisten kanssa vessajonossa, jolloin olemme voineet muiden jonottajien kanssa suomalaiseen tyyliin valittaa jonon pituudesta. Olen myös huomannut, että vessasta tuleva ihminen usein hymyilee seuraavalle jonossa olijalle. En osaa sanoa, onko tämä positiivinen asia, mutta ainakin se on harvoja hetkiä, jolloin suomalainen ihminen hymyilee spontaanisti vieraalle henkilölle.

Lopuksi

Uskon, että jonoja lyhentävälle sovellukselle tai palvelulle on suuri tarve. Silti haluaisin, että meille suomalaisille jätettäisiin jonottamisen mahdollisuus, koska jonottaminenhan on suomalaista yhteisöllisyyttä parhaimmillaan.

LÄHTEET:

Koho, Saara 2018. Tislaamo palkkaa kesätyöntekijöitä jonottamaan festareilla. Kauppalehti. Viitattu 6.3.2019. https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tislaamo-palkkaa-kesatyontekijoita-jonottamaan-festareilla/b687ee41-a060-3aa2-a251-8af100f8a0b1