Julkiset taidehankinnat lisääntyvät: rahoitusta voidaan varata myös kulttuuritapahtumille

Prosenttitaide
Virpi Lehdon Kesien muistot -maalaus ilahduttaa joutsalaisia ikäihmisiä Palvelukeskus Jousessa. Kuva: Janne Airaksinen.

TNS Gallupin tutkimukset osoittavat suomalaisten haluavan taidetta asuinalueelleen, opiskelu- tai työpaikalleen ja kirjastoihin. Useiden vuosikymmenien ajan monissa julkisissa rakennushankkeissa onkin käytetty prosenttiperiaatetta, jolloin noin prosentti rakennuskustannuksista käytetään taidehankintoihin. Viime vuosina joillain paikkakunnilla on menty askel pidemmälle. Esimerkiksi Joutsassa on päätetty sijoittaa prosentti kunnan tilinpäätöksen loppusummasta taiteeseen ja Jyväskylän suurissa rakennushankkeissa on päätetty varata rahaa taideteosten lisäksi erilaisiin tapahtumiin sekä esittävään ja toiminnalliseen taiteeseen.

Prosenttiperiaatteen hyödyntäminen rakennushankkeissa yleistynyt  

Julkista taidetta voidaan pitää tasa-arvoisimpana taiteen muotona, koska se saavuttaa kansalaiset laajasti. Esimerkiksi veistokset, seinämaalaukset ja muut ulkoteokset ovat kaikkien nähtävissä ympäri vuorokauden. (Taiteen edistämiskeskus 2016.) Ehkä juuri tästä johtuen julkista taidetta kannatetaan laajasti asuinpaikkaan, ikään tai sukupuoleen katsomatta. Sen myös koetaan parantavan ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. (Hyry 2016.) 

Julkisen taiteen lisääntymiseen on vaikuttanut prosenttiperiaatteen käytön yleistyminen. Periaatteen historian pituus saattaa yllättää, sillä eduskunta hyväksyi jo 1930-luvulla Ruotsista kopioidun idean. Sodan ja pula-ajan vuoksi käyttöönotto yleistyi kuitenkin vasta 1950–1960-luvuilla, jolloin Hyvinkään, Jyväskylän, Tampereen, Kemin, Kuopion ja Oulun kaupungit päättivät prosenttiperiaatteen käyttöönotosta. Kuntien määrä nousi 1980–1990-luvuilla neljäänkymmeneen, mutta lama katkaisi jälleen kehityksen. Prosenttiperiaatteen käyttö virisi uudelleen 2000-luvulla ja se laajeni yksityiseen rakentamiseen ja korjausrakentamiseen. (Prosenttiperiaatteen käsikirja 2015.)  

Prosenttiperiaatetta on hyödynnetty myös monien kaupunginosien rakentamisessa (esim. Arabianranta Helsingissä, Vuores Tampereella ja Penttilänranta Joensuussa sekä uudempina Leinelä ja Kivistö Vantaalla, Länsiranta Porvoossa, Karjaranta Porissa) (Lättilä 2018; Taiteen edistämiskeskus 2016). Yksi uusimmista esimerkeistä on Jyväskylän Kankaan entinen teollisuusalue, jossa sijaitsee myös Humakin TKI-keskus Akseli. Kankaan alueelle on muodostumassa noin 5000 asukaan ja 2000 työpaikan keskittymä (Prosenttiperiaatteen käsikirja 2015), jossa taide on vahvasti läsnä. Ensimmäiset Kankaan alueelle muuttaneet ovat jopa kertoneet taiteen olleen yksi asunnonostopäätökseen vaikuttanut tekijä (Lättilä 2018).  

Villu Janisoon Norsu toteutettiin prosenttirahoituksella
Kuva 2: Prosenttikulttuurirahoituksella toteutettu Villu Jaaninsoon Norsu-niminen veistos toivottaa niin lapset kuin aikuisetkin tervetulleeksi Kankaan alueelle.

Prosenttikulttuuri tuo alueelle myös kulttuuritapahtumia 

Viime vuosina on syntynyt uusia rahoitus- ja toimintamalleja. Esimerkiksi Jyväskylän Kankaan alueella on käytössä prosenttiperiaatteen sijaan prosenttikulttuuriperiaate. Sen ansiosta noin prosentti Kankaan tontinmyyntituloista, maankäyttömaksuista ja rakentamisen kustannuksista ohjataan vähintään 5,5 miljoonan euron suuruiseksi muodostuvaan rahastoon. Rahasto rahoittaa alueen pysyviä ja väliaikaisia taideteoksia sekä kulttuuritapahtumia, joten osuus budjetista on noin 25 prosenttia. (Lättilä 2018; Prosenttiperiaatteen käsikirja 2015.) Myös Humakin opiskelijat ovat päässeet kehittämään ja toteuttamaan tapahtumia Kankaan alueelle palkatun kulttuurituottajan toimeksiannosta (Hoffrén 2018; Pekkinen 2018). 

Noin 87 prosenttia jyväskyläläisistä haluaa kokea taidetta ja kulttuuria myös sairaaloissa ja hoitolaitoksissa (TNS Gallup 2016). Jyväskylään parhaillaan rakennettavaan Sairaala Novaan on päätetty hankkia uusia taideteoksia ja sinne sijoitetaan myös osa keskussairaalan yli tuhannen taideteoksen kokoelmasta, mutta sairaalan valmistuttua taidehankinnat kohdistetaan pääosin esittävään ja toiminnalliseen taiteeseen. (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 2017.)  

Joutsa sijoittaa prosentin kunnan tilinpäätöksen loppusummasta taiteeseen 

Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen rajalla sijaitseva noin 5000 asukkaan Joutsan kunta teki 1,6 miljoonan euron ylijäämäisen tilinpäätöksen vuonna 2016. Koko ylijäämää ei päätetty laittaa velkojen maksuun, korkoa kasvamaan pankkitileille tai uusiin seiniin, vaan kunta päätti sijoittaa prosentin ylijäämästä uuden taiteen hankintaan.  

Käytännössä 16000 eurolla tilattiin neljä taideteosta. Virpi Lehdon värikäs maalaus sijoitettiin ikäihmisten palvelukeskus Jouseen ja Anna Schroderuksen lasiteos löysi paikkansa kunnanjohtajan työhuoneesta elokuussa 2018. Lokakuun lopussa Taidelaitos Haihatukselta tilattu tilataideteos Ruskasukkametsä löysi paikkansa keskustan tuntumasta. Tulossa on vielä yksi maalaus. (Airaksinen 2018a; Airaksinen 2018b.)

Prosenttitaidetta Joutsa
Kuva 3: Kaikki hankitut uudet teokset ovat syntyneet joutsalaisin tai joutsalaislähtöisin voimin, sillä myös idean Ruskasukkametsästä keksinyt australialainen Benjamin Phillpis Nozdrachevkin on vaikuttanut Joutsassa jo pidemmän aikaa. Kuva: Nina Kuikka.

Uusien taidehankintamuotojen tunnettuutta lisätään 

Sairaala Novan, Jyväskylän Kankaan alueen ja Joutsan kunnan sovellukset prosenttiperiaatteesta voivat sopia malliksi muille rakennushankkeille ja kunnille. Jyväskylän kaupunki aikookin palkita jälkeen ensi vuonna Kankaan prosenttikulttuuripalkinnolla henkilön, organisaation tai projektin, joka edistää merkittävästi prosenttikulttuurin toteutumista ja tunnettuutta Suomessa (Pekkinen 2018). Ensimmäisen kerran vuonna 2017 jaetun palkinnon arvo on 5000 euroa.  

Humakin kulttuurituotannon näkökulmasta prosenttikulttuuriperiaate ja Kankaan alueella toteutetut tapahtumat ovat hienoja taidelähtöisiä tapoja kehittää jyväskyläläisten hyvinvointia, joita myös Humakissa halutaan tukea. Lisäksi on hyvä, että kulttuurituotannon ja yhteisöpedagogiikan opiskelijaryhmät ovat päässeet osallistumaan esimerkiksi Keski-Suomen Tanssin Keskuksen koordinoiman Taiteilijat kulttuurin lähipalvelujen tuottajina -hankeen ponnisteluihin (Hoffrén 2018). Uusia ponnisteluja kuitenkin tarvitaan, joten Humakissa voitaisiin ideoida uusia kehittämishankkeita ja opinnäytetöitä prosenttikulttuurin sekä muiden julkisten taidehankintamuotojen edistämiseksi. 

Lähteet:

Airaksinen, Janne 2018a. Prosentti taiteelle tuo Joutsalle neljä teosta kolmelta tekijältä. 15.8.2018. Joutsan Seutu 2018: 33, 9.

Airaksinen, Janne 2018b. Ruskosukkametsä on Joutsan uusin prosenttitaideteos. Kuva Suomen seitsemää vuodenaikaa. Viitattu 31.10.2018. https://www.joutsanseutu.fi/2018/10/31/ruskosukkametsa-on-joutsan-uusin-prosenttitaideteos-kuvaa-suomen-seitsemaa-vuodenaikaa/.

Hoffrén, Jari 2018. Blogitekstin sisältöön liittyvä sähköpostiviesti 19.11.2018.

Hyry, Jaakko 2016. Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja. TNS Gallup Oy. Viitattu 17.10.2018. https://prosenttiperiaate.fi/wp-content/uploads/Kyselytutkimus-2016.pdf. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 2017. Taide Sairaala Novassa. Viitattu 2.11.2018. http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Uusi_sairaala_projekti/Taide.

Lähteet:

Airaksinen, Janne18a. Prosentti taiteelle tuo Joutsalle neljä teosta kolmelta tekijältä. 15.8.2018. Joutsan Seutu 2018: 33, 9.

Airaksinen, Janne 2018b. Ruskosukkametsä on Joutsan uusin prosenttitaideteos. Kuva Suomen seitsemää vuodenaikaa. Viitattu 31.10.2018. https://www.joutsanseutu.fi/2018/10/31/ruskosukkametsa-on-joutsan-uusin-prosenttitaideteos-kuvaa-suomen-seitsemaa-vuodenaikaa/.

Hoffrén, Jari 2018. Blogitekstin sisältöön liittyvä sähköpostiviesti 19.11.2018.

Hyry, Jaakko 2016. Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja. TNS Gallup Oy. Viitattu 17.10.2018. https://prosenttiperiaate.fi/wp-content/uploads/Kyselytutkimus-2016.pdf.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 2017. Taide Sairaala Novassa. Viitattu 2.11.2018. http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Uusi_sairaala_projekti/Taide.

Lättilä, Hannu 2018. Jyväskylä vei Kankaan alueella prosenttiperiaatteen askeleen pidemmälle – rakennusliikkeet kiittelevät mallia. Rakennuslehti. Viitattu 2.11.2018. https://www.rakennuslehti.fi/2018/03/jyvaskyla-vei-kankaan-alueella-prosenttiperiaatteen-askeleen-pidemmalle-rakennusliikkeet-kiittelevat-mallia/.

Pekkinen, Sanna 2018. Blogitekstin sisältöön liittyvä sähköpostiviesti 19.11.2018.

Prosenttiperiaatteen käsikirja. Taiteen tilaajille. 2015. Prosentti taiteelle -hanke. Helsinki: Lönnberg Painot Oy. Viitattu 17.10.2018. https://prosenttiperiaate.fi/wp-content/uploads/Prosenttiperiaatteenkk_Taiteen_tilaajalle_Web.pdf.

Taiteen edistämiskeskus 2016. Taiteen edistämiskeskus prosenttiperiaatteen asialla 2014–2016. Viitattu 17.10.2018. http://www.taike.fi/documents/11580/0/Prosenttiperiaatteen+kehitt%C3%A4misohjelman+v%C3%A4liraportti+2014-2016/4669999c-e316-4433-a7f7-cdb8e9a9cef6.

TNS Gallup 2016. Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja. Jyväskylä. Viitattu 17.10.2018. https://prosenttiperiaate.fi/wp-content/uploads/Julkinen_taide_Koosteet_JYV%C3%84SKYL%C3%84.pdf.

 

 

  • Kirjoittaja: Sari Peltola, Lehtori, FL, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 26.11.2018