Kulttuurituotannon koulutuksen valintakoe verkossa avoimen AMK:n yhteistyönä

 

Digitaaliset valintakokeet

Humak ryhtyi vuosi sitten uudistamaan kulttuurituotannon koulutuksen monimuotototeutuksen valintakokeita innovatiivisella tavalla: valintakokeet päätettiin viedä kokonaan verkkoon. Taustalla oli päätös toteuttaa tutkinto verkko-opintoina syksystä 2018 lähtien. Verkko-opinnot edellyttävät opiskelijoilta suunnitelmallisuutta, joustavaa ja tehokasta ajankäyttöä sekä oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelytapaa. Näin ollen oli luonnollista, että valintakokeet toteutettiin autenttisessa ympäristössä verkossa eikä perinteisesti kampuksella. Näin päästiin konkreettisesti näkemään, miten hakijat selviytyvät opiskelusta verkossa ja millainen heidän digikyvykkyyden taso on. Tässä kirjoituksessa kuvaamme, miten kulttuurituotannon koulutuksen valintakoe toteutettiin keväällä 2018 avoimen ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Valintakoe kaksivaiheisena

Valintakoe toteutettiin kaksivaiheisena. Valintakokeen ensimmäisenä vaiheena oli kolmen opintopisteen laajuinen verkkokurssi, joka avautui hakijoille heti yhteishaun päättymisen jälkeen. Tehtävät olivat osa laajempaa tutkintoon sisältyvää Kulttuurituotannon perusteet 10 op -opintojaksoa, mikä antoi hakijoille hyvän kuvan alan perusteista ja verkko-opintojen edellyttämästä opiskelutavasta. Verkkokurssiin liittyviin itsenäisesti suoritettaviin tehtäviin oli varattu aikaa neljä viikkoa.

Ensin kaikki tuntui hyvin sekavalta, mutta pienen perehtymisen jälkeen selvältä ja loogiselta, kun tehtävien tekemistä pilkkoi osiin. Tehtävien aihealueet olivat innostavia ja itselle kurssin käyminen ainakin antoi varmuuden, että on hakenut oikealle opintolinjalle. (Hakijan palaute.)

Hyvinkin järkevä systeemi tehdä opintoja jo valintakoevaiheessa (Hakijan palaute).

Verkkokurssi piti sisällään kuusi tehtävää, joilla selvitettiin niin alalle soveltuvuutta kuin hakijoiden kykyä ottaa haltuun verkko-oppimisympäristössä vaadittavia työkaluja. Tehtävät oli suunniteltu siten, että hakijat pääsivät tutustumaan kulttuurituottajan aitoihin toimintaympäristöihin ja joutuivat pohtimaan omaa rooliaan ja näkökulmiaan tulevana tuottajana. Valintakoeverkkokurssi toimi siis hyvänä alaan ja opintojen toteutustapaan tutustumisena.

Erityisesti tuottajahaastattelu oli antoisa, oli mahtavaa päästä juttusille alan ammattilaisen kanssa (Hakijan palaute).

Valintakokeen toinen vaihe oli etähaastattelu, joka toteutettiin videoneuvotteluna. Haastatteluissa testattiin hakijoiden motivaatiota, luovuutta, esitysvarmuutta ja alan tuntemusta sekä varmistettiin ensimmäisen vaiheen tehtävien omakohtainen tekeminen kontrollikysymyksillä.

Hakijoista avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita

Edellytyksenä valintakokeeseen osallistumiselle oli yhteishaussa hakeminen Opintopolun kautta ja yleinen hakukelpoisuus. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskeluoikeutta varten hakijoiden tuli täyttää erillinen henkilötietolomake, mikäli he halusivat saada valintakokeesta kolmen opintopisteen avoimen AMK:n suorituksen. Jos hakija oli täyttänyt pelkän henkilötietolomakkeen, eikä hakenut yhteishaussa Opintopolun kautta, ei tunnuksia valintakoeverkkokurssille saanut. Verkkokurssille osallistuminen oli maksutonta.

Peruskurssin käyminen osana pääsykoetta on erinomainen idea ja todella testaa opiskelijan kykyjä ja motivaatiota. Kurssimuotoista pääsykoetta voisi hyödyntää muuallakin! Siitä hyötyvät varmasti sekä opiskelija että oppilaitos. (Hakijan palaute.)

Kurssi oli pienimuotoinen, mutta siitä sai maistiaisen siitä millaista monimuoto-opiskelu voi olla ammattikorkeakoulussa (Hakijan palaute).

Kaikkinensa valintakokeen kautta suoritettiin avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteinä yli 400 op, joka osoittaa, että oppimista tapahtui jo hakuvaiheessa.

Olemme oikealla tiellä

Kevään 2018 yhteishaun tuloksena Humakin kulttuurituotannon koulutuksen monimuotototeutukseen haki ennätyksellinen määrä, lähes 500 hakijaa ympäri Suomea. Valintakokeen toiseen vaiheeseen jatkoi n. 30 % hakijoista, mikä osoitti, että verkkokurssi toimi hakijoita karsivana vaiheena.

Karsintaa tulee varmasti runsaasti jo tässä vaiheessa. Hieno tapa osoittaa pystyvänsä itsenäiseen opiskeluun. (Hakijan palaute.)

Olemme todella tyytyväisiä, että uskalsimme lähteä muuttamaan perinteisiä valintakokeita digitaaliseen muotoon. Lopputuloksena saimme erittäin innostuneita ja osaavia tutkinto-opiskelijoita. Erityisen mieluisaa on myös, jos onnistuimme herättämään kipinän kulttuurituotannon opintoihin rannalle jääneissä hakijoissa. Heillä on mahdollisuus jatkaa opintoja avoimen AMK:n väyläopiskelijoina ja näin hyödyntää välivuosi tehokkaasti opiskellen. Vaikka ensimmäinen kierros vaatikin paljon suunnittelua ja työnjakoa eri toimijoiden kesken, aiomme jatkaa digitaalisten valintakokeiden kehittämistä. Tämä kokeilu on myös linjassa korkeakoulukentällä tapahtuvien valintakoeuudistusten kanssa, joilla pyritään luomaan entistä joustavampia valintamalleja ja uudenlaisia käytänteitä digitaalisuutta hyödyntämällä.

 

 

  • Kirjoittaja: Johanna Henriksson, KM, koulutussuunnittelija, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 03.10.2018
  • Kirjoittaja: Titta Pohjanmäki, KL, vt. koulutusjohtaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 03.10.2018