Musiikkia ja maailmanparannusta Nordplus-verkoston tapaamisessa Tallinnassa

Humak on liittynyt mukaan ActinArt-verkostoon, joka toimii osana isompaa Nordplus Music -verkostoa.

Osallistuin kollegani Jyrki Simovaaran kanssa verkoston kahden päivän tapaamiseen Tallinnassa. Päiviin sisältyi opiskelijoiden esityksiä taiteen avulla vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä tietoa musiikin koulutuksen pohjoismaisista tuulahduksista ja yhteisistä projekteista. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemat olivat esillä sekä opiskelijoiden intensiivikurssilla (bootcamp), että konserttisalin keskusteluissa musiikin koulutuksen nykytilasta.

ActinArt-verkosto fasilitoi aktivismia ja yrittäjämäistä asennetta

Actinart-verkoston päämääränä on kehittää yrittäjämäistä asennetta taidealan oppilaitosten verkostoissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Verkoston järjestämälle intensiivikurssille Liipa Talun koulutuskeskuksessa osallistui noin 30 nuorta taidealan ja kulttuurituotannon opiskelijaa Pohjoismaista ja Baltian maista. Humakista oli mukana kaksi kulttuurituotannon opiskelijaa ja tapahtuman teemana oli Art of Living on Art.

Osallistujat kokoontuivat miettimään keinoja, joilla taiteen avulla voidaan vaikuttaa sekä innovoimaan uusia tapahtumia ja palveluita, joissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Yrittäjämäinen asenne näyttäytyi tässä yhteydessä erityisesti omatoimisuutena ja kykynä kehittää uusia lähestymistapoja ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Opiskelijat ideoivat muun muassa yhteisöllistä kansanmusiikkitapahtumaa, taiteilijoiden ja muutoksentekijöiden verkostoitumisalustaa, kestävän kehityksen palkintoa keikkapaikoille ja konserttien tai tapahtumien viemistä paikkoihin, joissa päätöksiä tehdään (esimerkiksi kaupungintalot). Voittajaksi ehdotuksista selviytyi idea, jossa kehiteltiin ympäristöarvot huomioiva keikkaopas kiertuekäyttöön. Ideointiryhmissä oli sekä taideaineiden opiskelijoita että kulttuurituotannon opiskelijoita ja esityksistä huokui aito innostus omaa tuotantoideaa kohtaan.

Kaikki Actinart intensiivikurssille osallistuneet opiskelijat seisovat konserttilavalla, yhdellä on mikki kädessä, muut kuuntelevat.
Opiskelijat esittelevät Actinart intensiivikurssilla (bootcamp) ideoimansa tapahtumat ja projektit seminaariyleisölle Viron musiikki- ja teatteriakatemian lavalla. Kuva: Paula Kostia.

Musiikinopetusta etänä ja hybridinä

Toisena päivänä osallistuimme ANMA:n (The Association of Nordic Music Academies) ja Norplusmusic Forumin järjestämään konferenssiin, jossa musiikkikorkeakoulujen edustajat pohtivat niin ikään kestävän kehityksen teemoja musiikin koulutuksessa ja esittelivät erilaisia Nordplus-hankkeita.

Paneelikeskustelun aikana kävi selväksi, että musiikin korkeakouluopetuksen kestävän kehityksen teemat eivät ole vielä konkretisoituneet kovin selkeiksi toimenpiteiksi, mutta tahtotila on olemassa ja toisaalta esimerkiksi jatkuvan oppimisen periaate on ollut aina oleellinen osa musiikkialaa. Lisäksi erilaiset etäopetusmahdollisuudet ovat lisääntyneet (osittain myös koronan vauhdittamana), mikä on sekä vähentänyt matkustamista, että lisännyt kansainvälisen opetuksen saavutettavuutta sekä monipuolistanut opettajien mahdollisuutta toimia opettajana eri oppilaitoksissa.

Kiinnostavina esimerkkeinä musiikin etäopetuksesta kuultiin muutama esittely. Tanskalaisessa Hyflex (hybrid flexible) -mallissa yhdistellään etä- ja lähiopetusta sekä aikaan sitomatonta opetusmateriaalia.  Tämä vaikutti kiinnostavalta myös Humakin opetusmenetelmien kannalta. Toinen esimerkki oli  New Time Music 2.0, jossa Suomesta on mukana Turun AMK kehittämässä verkko- ja hybridiopetuksen malleja.

Perinteisesti musiikin opetus on perustunut vahvasti läsnäoloon samassa paikassa, jolloin opettaja ja opiskelija kokevat tilan akustiikan ja soinnin samaan aikaan ja esimerkiksi soittoasentoa on voinut korjata “kädestä pitäen”. Uudet mallit tähtäävät musiikin opetuksen mahdollisuuksien monipuolistamiseen ja onkin kiinnostava seurata, minkälaisia käytänteitä jää käyttöön tulevaisuudessa.

Etäopetustilanne, jossa mies istuu pianonkoskettimiston vieressä ja näyttää sormilla voitonmerkkiä ruudun takana olevalle opiskelijalle onnistumisen merkiksi.
Erilaiset etäopetuskäytännöt ovat yleistyneet myös musiikin opetuksessa. Kuva: iStock.

Kulttuurituottajille kiinnostava verkosto

Vierailun perusteella voin todeta, että Actinart on kulttuurituottajille kiinnostava kansainvälinen verkosto, joka tarjoaa kontakteja taideoppilaitoksiin ja taidealan opiskelijoihin. Tulevat tuottajat pääsevät siten tutustumaan taidealan toimintaan ja toisaalta tuomaan esille omaa osaamistaan.

Intensiivikurssi tarjosi myös hyvin erilaisen yhteisöllisen ja monialaisen opiskeluilmapiirin, jota ei normaalissa opiskeluarjessa välttämättä pääse kokemaan.

  • Kirjoittaja: Paula Kostia, FM, lehtori, kulttuurituotanto, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 23.5.2022