Nuorisotyön ammattieettisten ohjeiden äärellä

Teksti "Kirjoituksia nuorisotyön ammattietiikasta". Kuvan taustalla on henkilön jalka sandaaleissa sekä vieressä suuri perhonen.

Päivitetyt Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet julkaistiin tammikuussa 2020 NUORI2020-tapahtumassa Tampereella. Aikaisempaan ohjeeseen verrattuna päivitetyissä ohjeissa uutta on digitalisaation, ympäristövastuullisuuden ja nuorisotyöntekijöiden työhyvinvoinnin nostaminen esiin.

Maailman muutokset heijastuvat myös nuorisotyöhön ja tekevät ohjeiden päivitystyön tarpeelliseksi. Nuorisotyön ydin on kuitenkin pysynyt samana toimintaympäristöjen muutoksista ja ajan kulumisesta huolimatta. Nuorisotyössä on edelleen kyse nuorten kohtaamisesta, kannustavasta kasvatuksesta ja yhdessä tekemisestä.

Nuorisotyö on ihmisläheistä työtä

Nuorisotyö on työtä, jossa kohdataan nuoria erilaisissa tilanteissa, paikoissa ja instituutiossa. Esimerkkeinä mainittakoon kauppakeskukset, kadut, nuorisotalot, muut nuorten vapaa-ajanviettopaikat ja koulu.

Nuorisotyötä voidaan tehdä käytännössä missä ja milloin tahansa. Nuorisotyössä kohtaaminen ja nuoren kanssa työskentely perustuvat nuoren vapaaehtoisuuteen. Nuorilla on paljon yhteistä, mutta kaikki nuoret eivät ole samanlaisia.

Nuorisotyössä kohdattavat nuoret ovat erilaisia, samoin kuin me ”entiset nuoretkin” olemme erilaisia. Nuorisotyöntekijä kohtaa nuoren ainutkertaisena yksilönä, ei nuoren prototyyppinä tai stereotyyppisenä nuorena. Jokaisella nuorella on omat mielenkiinnonkohteensa, ilonsa ja surunsa.

Nuori tulee kohtaamisessa ”nähdyksi” omana itsenään. Hänellä on oma äänensä, jota kohtaamisessa ei ainoastaan kuulla, vaan myös kuunnellaan. Nuorisotyöntekijä on, hieman kliseisestikin sanottuna, kohtaamisessa läsnä.

Leirinuotio kuuluu monen nuoren ja nuorisotyöntekijän hyviin nuorisotyömuistoihin. Kuva: Pixabay.

Eettisyys kuuluu nuorisotyöhön

Nuorisotyössä tarvitaan hyveellisyyttä. Perinteiset, antiikista tutut kardinaalihyveet viisaus, rohkeus, oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus, löytyvät nuorisotyön default-asetuksista.

Samoin nuorisotyöhön kuuluvat usko, toivo ja rakkaus riippumatta siitä, tehdäänkö seurakunnan, kunnan vai järjestön nuorisotyötä. Edellisten lisäksi nuorisotyössä tarvitaan myös muita hyveitä, kuten kärsivällisyyttä, sinnikkyyttä ja päättäväisyyttä.

Nuoren luottamusta ei aina ole helppo saavuttaa. Nuoren luottamuksen saavuttamista ja säilyttämistä auttavia hyveitä ovat myös esimerkiksi vilpittömyys, rehellisyys, luotettavuus, kunnioitus, tahdikkuus, hyväntahtoisuus, ystävällisyys ja välittäminen. Nuoren kanssa työskennellessä muita tärkeitä hyveitä ovat muun muassa suoruus, suvaitsevaisuus ja pyyteettömyys.

Nuorisotyö haastaa tekijäänsä

Nuorisotyö on vaativaa työtä. Usein jaetaan nuoren kanssa hänen ilojaan ja toiveitaan, mutta kaikki kohtaamiset eivät ole iloisia tai edes onnistuneita kohtaamisia nuoren kanssa. Nuorisotyö pysyy nuoren rinnalla myös silloin, kun hänellä on elämässään vastoinkäymisiä.

Jos nuorella on huono päivä ja hän käyttäytyy huonosti, siltikin nuorisotyöntekijä kulkee nuoren mukana ammattietiikan tukemana. Yhtä lailla sellaisena päivänä, jolloin nuorisotyöntekijä ei itse ole parhaimmillaan, nuorisotyöntekijä tukeutuu nuorisotyön ammattieettisiin ohjeisiin. Nuorisotyöhön kuuluu kyky nähdä nuoressa hyvää silloinkin, kun se ehkä on vaikeaa, ja arvostaa häntä ainutkertaisena.

Toisinaan nuorisotyöntekijä joutuu miettimään nuoren tilannetta pohtiessaan, miten löytäisi toiminnassaan kultaisen keskitien. Tällöin nuorisotyöntekijä voi joutua punnitsemaan esimerkiksi, milloin hän tekee liikaa ja milloin liian vähän; missä kulkee raja, jossa nuoren tukeminen muuttuu nuoren puolesta tekemiseksi tai milloin nuoren osallistuminen nuorisotyöhön ei enää perustu hänen vapaaehtoisuuteensa, milloin on parempi toimia ja milloin antaa nuorelle tilaa.

Edellisten kaltaisiin työssä kohdattaviin tilanteisiin ei ole valmiita vastauksia. Niiden ratkaisemisen avuksi on laadittu nuorisotyön ammattieettiset ohjeet. Eettiset ohjeet ovat kaukaisen majakan kaltainen valo, joka auttaa nuorisotyöntekijää purjehtimaan työssään satamaan turvallisesti sekä nuoren että oman itsensä kannalta.

Taivaanrannassa sijaitsevan majakan valo ei aina loista kirkkaana, mutta silti sen kaukaiset valonsäteet auttavat luovimaan joskus myrskyiseltäkin mereltä perille. Päivitetyt nuorisotyön ammattieettiset ohjeet valaisevat entistä kirkkaammin nuorisotyön arkea.

Ammattietiikka ei anna valmiita vastauksia, mutta se auttaa nuorisotyön ammattilaisia löytämään kultaisen keskitien eettisissä kysymyksissä. Kuva: pixabay.

Kuvat: Pixabay

Lähteet:

Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet. Viitattu 29.8.2020. https://www.nuoli.info/application/files/7015/7866/7683/nuoli_eettisetOhjeet_A3_191219_n.pdf

  • Kirjoittaja: Merja Kylmäkoski, FT, yliopettaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 09.9.2020