Polkua pitkin kohti yhteisöpedagogin (AMK) tutkinto-opintoja

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa yhteisöpedagogitutkinnossa on kokeiltu uudenlaista tapaa tuoda opintoja kokeneiden nuorisotyön osaajien ulottuville. Tässä blogissa yhteisöpedagogikoulutuksen MOVE monimuoto-opintojen lehtori Sirpa Ali-Melkkilä kertoo kokemuksiaan matkan varrelta ja tuo esiin pilottiryhmän palautteita opinnoista.

Ammattikorkeakoulussa on avointen opintojen kautta mahdollisuus suorittaa 60 opintopistettä maksullisia polkuopintoja. Polkuopinnoilla tarkoitetaan ensimmäisen vuoden opintoja, joten ne sisältävät ammattialan perusteita esimerkiksi alan tuntemukseen, ohjaukseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen liittyen. Suoritettuaan 60 opintopistettä, opiskelija voi hakeutua sitä kautta tutkinto-opiskelijaksi. Opinnot ovat ensimmäisen vuoden tarjonnasta, joten ne käsittelevät teemoja, joita työkokemuksella voidaan hyväksi lukea opiskelijalle AHOT-prosessin kautta. AHOT tulee sanoista aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen.

Toimin pilottiryhmää valmentavana lehtorina. Valmentajan tehtäviin kuuluu ryhmätapaamisten valmistelu kerran kuukaudessa, opintojen edistämiseen kannustaminen, ja neuvominen erilaisissa ammattikorkeakoulun järjestelmiin tai aikatauluihin liittyvissä asioissa. Polkuryhmän opinnot valikoitiin opiskelijoille yksilöllisen tarpeen mukaan ja ne ovat olleet heille maksuttomia.

Valmistelutyö

Yhteistyöstä sopiminen tapahtui Helsingin, Espoon ja Vantaan nuorisotyön johdon kanssa yhteisöpedagogikoulutuksen koulutuspäällikkö Reijo Viitasen ja nuorisotyön yliopettaja Merja Kylmäkosken toimesta keväällä 2020. Tämän jälkeen kukin kaupunki ilmoitti yhdyshenkilön prosessiin mukaan. Sopimuksessa tehtiin linjaus siitä, että opiskelijat otetaan mukaan avoimeen ammattikorkeakouluun ja ryhmää luotsaava lehtori valikoi heille avoimen AMK:n tarjonnasta soveltuvia opintoja. Kaupungit tiedottivat työntekijöitä pilottihankkeesta sisäisesti. Syksyllä 2020 Humakin yhdyslehtorina kontaktoin kunkin kaupungin suunnittelijat ja pidimme jokaisen kaupungin kiinnostuneille työntekijöille tunnin mittaisen infotilaisuuden verkossa, jossa kerroin opinnoista ja halukkaat saivat kysellä lisää.

Nuorisotoimialojen sisäisten valintaprosessien kautta ryhmään valikoitui 10 toisen asteen tutkinnon omaavaa työntekijää jokaisesta kaupungista, eli yhteensä ryhmässä aloitti 30 opiskelijaa. Humakin suositus ryhmään valittavista oli minimissään kolmen vuoden työkokemus, ja kokemusta heille olikin kertynyt kolmesta aina 30 työkokemusvuoteen saakka. Valmentavana lehtorina kontaktoin jokaisen valitun työntekijän ja kävin heidän kanssaan keskustelua osaamisesta suhteessa yhteisöpedagogitutkinnon opetussuunnitelmaan noin tunnin mittaisen puhelinkeskustelun kautta. Näin avoimen AMK:n tarjonnasta saatiin koottua jokaiselle tarkoituksenmukaiset opinnot. Haasteeksi muodostuivat monipuolisen uran tehneet henkilöt, joille oli vaikeaa löytää tarjonnasta riittävästi soveltuvia opintoja.

Käytäntö muotoutuu

Opintotoimisto liitti opiskelijat Humakin verkkoalustoille, ja opintoajaksi määriteltiin kalenterivuosi 2021. Tapasin ryhmää säännöllisesti Teams-alustalla, joka oli kaikille työpaikan kautta tuttu alusta. Tapaamiset tallennettiin ja opiskelijoille avattiin jaettu kansio, jonne kaikki infot ja valmennustapaamiset tallentuivat katsottaviksi, mikäli opiskelija ei päässyt paikalle. Opintoihin perehdyttämiseen olisi voitu palautteen perusteella käyttää aikaa enemmän ja ylipäänsä ajankäyttö yllätti monet:

”Yllätyksenä tuli työn määrä, alussa ei ollut tietoa kuinka paljon tehtäviin menee aikaa.”

Valmennustapaamisia järjestettiin kerran kuukaudessa koko vuoden ajan lukuun ottamatta kesä- ja heinäkuuta ja tapaamispäiväksi valikoitui keskiviikko klo 9–11. Keväällä suurin osa opiskelijoista teki yrittäjyysopintoja 10 op, englannin kielen opintoja 5 op ja talousosaamisen opintojakson 5 op sekä Humakin toimintaan perehdyttävän Opiskeluvalmiudet 5 op, joten tapaamisissa voitiin myös pohtia jonkin verran opintojen tilannetta ja etenemistä. Syksyllä opinnot ovat eriytyneet enemmän, sillä vain suomen kieli ja viestintä 5 op ja ruotsi 5 op ovat suurimman osan lukujärjestyksissä mukana.

Opintopistemäärä vetää kanveesiin

Varsin nopeasti huomioin valmentajana, että opintopisteitä kertyy vain osalle opiskelijoista haluttuun tahtiin. Humakissa päädyttiin ratkaisuun, jossa jokainen vähintään 40 pistettä vuonna 2021 suorittanut saa jatkaa opiskelua vielä kevään 2022 saavuttaakseen vaaditun 60 pisteen rajan. Toinen koronakevät töissä nuorten parissa oli usealle raskas, joten tämä kädenojennus oppilaitoksen puolelta otettiin ilolla vastaan:

”60 op / vuosi on todella paljon. Se että tavoitteita muokattiin, on todella hyvä juttu.”

Opiskelijoiden kanssa käytiin läpi ajatuksia kesästä ja puolet ryhmästä oli sitä mieltä, että lomaillaan ja kerätään voimia syksyyn. Toiselle puoliryhmälle kesäopintoja valikoitiin keventämään syksyn opintoja tai myös täydentämään kevättä:

”Kesäkurssit on hyvä juttu, mutta olisi kyllä hienoa, että palautusaika olisi myöhemmin tai kurssista vastaava lehtori olisi tavoitettavissa edes muutamana päivänä ennen palautusajan päättymistä.”

Kalenterivuoden opinnot mahdollistivat myös kesän hyödyntämisen. Tulevaisuudessa vastaavissa valmennusryhmissä on etua, mikäli opintoaika sisältää myös mahdollisuuden kesäopintojen hyödyntämiseen.

Valmennusta verkossa

Lehtorin näkökulmasta valmennustapaamiset ovat valmisteluineen työllistäviä, joskin antoisia sekä ammatillisen keskustelun että opintoasioiden selkeyttämisen vuoksi.

Keskustelua kaivattiin lisää, mutta myös vinkeistä ja ohjeistuksista kiiteltiin: ”Valmennustapaamiset ryhmälle ovat tarpeellisia ja hyviä, että saa vertaistukea ja päivitystä missä mennään.”

Vallitsevasta tilanteesta johtuen verkossa työskenteleminen on ollut kaikille tuttua ja kommunikointi helppoa, joten oppimisympäristöissä toimimiseen ei ole mennyt aikaa vaan se on ollut ”uusi normaali” tapa toimia.

Kuva valmennustapaamisesta, jossa paikalla kuusi opiskelijaa ja valmentaja Sirpa Ali-Melkkilä oikealla alaruudussa.
Valmennustapaaminen Teams-alustalla, jossa paikalla kuusi opiskelijaa ja valmentaja Sirpa Ali-Melkkilä.

Realismia ja vinkkejä seuraaville

Opiskelijat olivat yllättyneitä siitä, kuinka vaativaa työn ja opintojen yhteen nivominen on, ja kuinka hankalaa on hahmottaa paljonko työtä tulee tehdä. Valitettavasti joiltakin opintojaksoilta ei ole ollut mahdollista tarjota tallenteita, jos opiskelija ei ole päässyt mukaan verkkoluennoille työaikojen vuoksi.

Lopuksi kokosimme vinkit seuraavalle ryhmälle: ”Paljon hommaa, mutta ei mahdotonta suorittaa, joten varautukaa tekemään töitä opintopisteiden eteen. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa, mutta pitää varata aikaa opintojen suorittamiseen ja tarkistaa kurssien alkamisajat sekä katsoa jo heti alussa tehtävät läpi, niin ei tule yllätyksiä ja jää isoja tehtäviä viime tinkaan.”

Palautteissa todettiin myös, että tulevat opiskelijat voisivat miettiä, pystyisivätkö osittamaan työaikaansa lyhyemmäksi tai ottamaan opintovapaata. Vielä viimeisenä tärkeä ajatus motivaatioon vaikuttavasta tekijästä opinnoissa:

”Opinnot vievät paljon aikaa ja on tärkeää pohtia omia tavoitteitaan heti alussa.”

Ammattikorkeakoulussa ollaan lisäämässä omaa ammattitaitoa ja pätevyyttä toisen asteen opintojen jälkeen, vaikka työkokemuksella haettava hyväksi lukeminen vaikuttaakin jatkossa opintoaikaan sitä vähentävästi. Tämä on hyvä kaikkien pitää mielessä.

  • Kirjoittaja: Sirpa Ali-Melkkilä, Lehtori, YP-MOVE, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 09.11.2021