Seikkailukasvatuksen menetelmiä – teorian soveltamista käytännön työelämän tarpeisiin

Humakissa on tarjottu seikkailukasvatuksen koulutusta täydennyskoulutuksena työelämässä toimiville kasvatus-, nuoriso- ja ohjausalan ammattilaisille jo 20 vuoden ajan. Tällä hetkellä avoimessa amk:ssa on tarjolla kolme, selkeän jatkumon muodostavaa seikkailun osaamiskokonaisuutta.