Yrittäjyysopinnoista potkua yrittämiseen

Yrittäjyyden merkitys yhteiskunnassamme on kasvussa, sillä tulevaisuudessa vastaamme entistä enemmän oman osaamisemme ylläpidosta ja omasta työllistymisestämme. Yhä tärkeämpi työllistymisen keino on yrittäjyys. (Tuominen 2017, 10) Ammattikorkeakouluissa yrittäjyys on muodostunut opintojen merkitykselliseksi osaksi, millä halutaan tukea opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia.

Humakissa kaikki opiskelijat opiskelevat yrittäjyyttä 10 opintopistettä (op). Kaikista ei ole tarkoitus tehdä yrittäjiä, mutta kaikille halutaan antaa perustyökalut yrittäjyyteen ja tarjota mahdollisuus löytää yrittäjä itsessään. Tämä kirjoitus kurkistaa Humakin yrittäjyyskurssien sisälle.

Itsetutkistelua ja yrittäjäminän etsimistä

Yrittäjyyden opinnot aloitetaan Yrittäjyys (5 op) -opintojaksolla. Yrittäjyyteen yhdistetään usein tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia: joustavuus, sosiaalisuus, periksiantamattomuus, riskinottokyky jne. Toisaalta yrittäjällä täytyy luonnollisesti olla osaamista alalta, jolla yrittäjyyttä harjoittaa. Tarkasteltuaan omaa persoonaansa, opiskelijat ovat tehneet yllättäviäkin havaintoja tunnistamalla useita yrittämäisiä piirteitä itsessään.

Minkälaisia piirteitä yhdistämme tyypilliseen palkkatyötekijään? Monille tulee mieleen sitoutuminen, tunnollisuus ja ahkeruus, mutta yhtä lailla työntekijällä on hyvä olla sosiaalisuutta, joustavuutta ja periksiantamattomuutta. Yllättävän monet piirteet sopivat hyvin sekä yrittäjään että työntekijään. Hyvässä työntekijässä on paljon yrittäjämäisiä piirteitä. Myös monet opiskelijat ovat tulleet tähän tulokseen tarkasteltuaan yrittäjän ja työntekijän ominaisuuksia.

Kuvassa on tienviitta, jossa lukee vasemmalle Questions (kysymykset) ja oikealle Answers (vastaukset). Kuva visualisoi toisaalta yrittäjän haasteita ja kysymyksiä, toisaalta sitä, että vastauksia on olemassa.

Yrittäjämäinen ote työsuhteessa on sekä työntekijän että työnantajan etu. Aloitteellinen ja itseohjautuva työntekijä kehittää työtänsä, työtapoja, prosesseja ja työympäristöä “oman työnsä ohella”, mikä palvelee työnantajaa. Samalla hän nostaa omaa arvoaan työnantajan silmissä, mikä yleensä johtaa varmempaan työpaikkaan ja ehkä parempiin etuihin.

Tämän sisäisen yrittäjyyden oivaltaminen ja näyttäminen palvelevat meitä paitsi yrittäjänä, myös työsuhteessa, harrastuksissa, opiskelussa ja kotona, ihan kaikkialla. Yksi yrittäjyysopintojen keskeisiä sisältöjä onkin oman sisäisen yrittäjän löytäminen.

“Kurssi oli kaikin tavoin hyvä ja osuva. Tehtävät ohjasivat ajatusta oikeaan suuntaan, ja antoivat täten hyvän kokonaiskatsauksen yrittäjämäiseen ajatteluun.”

“Kurssi oli erittäin selkeä ja rohkaiseva ensiaskelina kohti yrittäjyyttä!”

Opastusta, työkaluja ja tiimityöskentelyä yrittäjyydestä kiinnostuneille

Suomessa yrittäjäksi aikovalle on tarjolla runsaasti tilaisuuksia ja palveluja (Uusyrityskeskus), joista iso osa on julkisin varoin tuotettuja ja yrittäjälle maksuttomia. Osallistumalla näihin tilaisuuksiin yrittäjäkandidaatti saa paitsi arvokasta tietoa yrittäjyyden alkutaipaleelle, myös verkostoja yrittäjän uralle. Opiskelijat pääsevät yrittäjähenkisesti osallistumaan valitsemiinsa tilaisuuksiin omalla paikkakunnallaan tai verkossa.

Yrittämistä ei aina tarvitse aloittaa ns. “sata lasissa” ja ryhtyä heti päätoimiseksi yrittäjäksi. Ideaansa voi testata vaikka laskutuspalvelun kautta ilman omaa y-tunnusta. Osuuskunta tarjoaa mahdollisuuden yrittäjämäiseen toimintaan palkansaajan sosiaaliturvalla. Moni opiskelija onkin yllättynyt tarjolla olevan kirjon laajuudesta ja saanut innostuksen kokeilla yrittäjyyttä pienimuotoisesti.

“Hyvä kurssi kaikille, vaikka ei välttämättä edes olisi tarkoitusta ryhtyä yrittäjäksi.”

Yritystoiminnan perusteet (5 op) on jälkimmäinen yrittäjyysopintojaksoista, jolla luodaan, testataan, ja markkinoidaan uutta liiketoimintaa. Uusi yritysidea syntyy usein tiimityön tuloksena monialaisen osaamisen pohjalta. Tällä kurssilla päästään rakentamaan tiimiä ja muodostamaan liikeideaa tiimin osaamisten ja kiinnostusten perusteella. Kurssi käyttää hyväksi luovien alojen menetelmiä ja ideasta rakennetaan liiketoimintasuunnitelma Lean canvas –pohjalle. Idean ympärille tehdään visuaalista ilmettä, yritysvideo, laskelmia ja yrityksen johtamisen suunnitelma.

Kuvassa neljän eri henkilön kädet ovat tarttuneet toisiaan ranteista muodostaen neliön kuvan keskelle. Kuva kertoo tiimin ja tiimityön tärkeydestä yrittämisessä.

Merkityksellistä on myös tiimin rakentaminen, tiimiroolit, tiimin monialainen osaaminen sekä työnjako tiimin jäsenien kesken. Opiskelijat ovatkin usein todenneet tiimin merkityksen ensiarvoisen tärkeäksi uuden luomisessa sekä tiimin jäsenten keskinäisessä tukemisessa ja sparraamisessa.

“Se että meillä oli eri vahvuuksia eri aloilta, edesauttoi oppimistani. Työskentelymme oli tiivistä ja pystyimme hyvin tukemaan toisiamme.”

“Tuli huomattua, että yksin en todellakaan lähde perustamaan yritystä, tarvitsen itselleni hyvän tiimin. Minulla oli loistava tiimi, meillä työnjako sujui ongelmitta ja jokaisella oli tasapuolisesti tehtäviä.”

Parhaimmissa tapauksissa kurssilta on syntynyt uutta yritystoimintaa, jota tiimi on lähtenyt jatkamaan perustetun muodossa.

“… huomasin, että asenteeni yrittäjyyttä kohtaan on täysin muuttunut ja olen itseasiassa hyvin kiinnostunut aiheesta tällä hetkellä.”

Saitko kipinän yrittäjyyteen, haluatko lähteä haastamaan itsesi?

Humakin yrittäjyyskurssit ovat avoimia kaikille avoimen AMK:n tarjonnan kautta. Näillä kursseilla kurkistat sisään omaan itseesi sekä yrittäjyyden maailmaan sekä pääset verkostoitumaan samanhenkisten ihmisten kanssa. Kursseille pystyy osallistumaan myös toisen ammattikorkeakoulun opiskelijana Campus Onlinen kautta. Lisäksi teemme yhteistyötä esim. eri ammattiliittojen kanssa, joiden jäsenille tarjonta on auki, joten kurssimme soveltuvat monipuolisesti kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille. Jos kiinnostuit, pääset ilmoittautumaan seuraavien linkkien kautta.

Yrittäjyys: https://kauppa.humak.fi/tuote/yrittajyys-5-op-0-20-21/

Yritystoiminnan perusteet: https://kauppa.humak.fi/tuote/yritystoiminnan-perusteet-5-op-0-20-21/

Kuvat: Pixabay.

Lähteet:

Tuominen, Marjaana 2017: Välähdyksiä tulevaisuudesta, Mindmill Network

Uusyrityskeskus. Yhdessä yritys onnistuu. Viitattu 8.3.2021. https://uusyrityskeskus.fi/

  • Kirjoittaja: Markus Suomi, KTM, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 12.3.2021