3D-kulttuurihubi

3D-kulttuurihubi on Aalto-yliopiston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke, jossa
rakennetaan kolmiulotteisuuden ja virtuaalisuuden mahdollisuuksia pilotoivaa avointa,
kansainvälisen tason kehitysympäristöä (hubia) kulttuurialalle. 3D-kulttuurihubi toimii
innovaatioalustana ja mahdollistaa yhteistyön, jossa tunnistetaan ajankohtaisia kulttuurialan
digikehitystarpeita pilottien lähtökohdaksi. 3D-kulttuurihubi toimii yhdistävänä kokeilualustana
sekä fyysisten että virtuaalisten tilojen osalta ja tuottaa lisäarvoa palveluiden kautta. Hankkeessa
kehitetään 3D-työkalupakki, jonka avulla voi testata ja visualisoida tapahtuman rakentamista
3D-virtuaaliympäristössä.

 

Verkkosivu: https://memo.aalto.fi/projects/3d-kulttuurihubi/
Hankkeen esittelyvideo:
Linkit muihin somekanaviin: https://www.facebook.com/3dkulttuurihubi/?hc_location=group
Projektipäällikkö: Pasi Toivanen
Sähköposti: pasi.toivanen@humak.fi
Matkapuhelinnumero: +358400349372
Hankeaika (päivämäärinä): 01.11.2017 – 31.10.2019
Partnerit: Aalto-yliopiston insinööritieteiden laitos, MeMo – Measuring and Modeling
Rahoittaja: EAKR
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 105 001 €
Vahvuusala: Tuottajuus ja kulttuurin välittäjätoiminta