CREATHON*- When Tech meets Culture

Creathon-hankkeessa tuetaan luovan alan toimijoita teknologisen osaamisen vahvistamisessa ja
etsitään keinoja lisätä ICT:n ja kulttuurialan kohtaamista ammattikorkeakoulun
koulutusrakenteissa. Erityistavoite on kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja
laadun parantaminen.

Meneillään oleva teknologinen muutos on nopea ja vaikeasti hahmottuva. Luoville aloille se on
tuonut ja tuo tulevaisuudessa yhä kiihtyvällä vauhdilla uusia tapoja luovan työn tekemiseen ja
yleisölle välittämiseen, työkaluihin, ansaintamalleihin, sisältöihin, organisointiin ja kuluttamiseen.

 

Verkkosivu: https://creathon.metropolia.fi/
Hankkeen esittelyvideo: https://www.youtube.com/channel/UCOYrtc3tC6_Y_8kB5A26Xxg
Linkit muihin somekanaviin: https://www.facebook.com/creathonista/
Projektipäällikkö: Sanna Pekkinen
Sähköposti: sanna.pekkinen@humak.fi
Matkapuhelinnumero: +358400349219
Hankeaika (päivämäärinä): 1.8.2018 – 30.6.2020
Partnerit: Metropolia, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Arcada, Teknologiateollisuus ry, Airo Island ry,
HeadAI Oy, FIVR ry, Ohjelmistoyrittäjät ry, AGMA Agents and Managers in Creative
Industries, Taku ry.
Rahoittaja: ESR, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
572 238 €/114 990€
Vahvuusala: Tuottajuus ja kulttuurin välittäjätoiminta