Digivisio jatkuvan oppimisen pilotti


Digivision ensimmäinen toteutus on työnimeltään jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin. Uuden digipalvelun tavoitteena on yhdistää suomalaisten korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjontaa kaikkien oppijoiden saataville helposti ja vaivattomasti, yhteen paikkaan. Tarjottimen kehittäminen tapahtuu osajulkaisujen kautta. Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen ensimmäisessä pilotissa kehitetään tarjottimen 1.0 osajulkaisua, jossa on mukana informaali ja nonformaali jatkuvan oppimisen tarjonta.

Tavoitteet

Pilotissa informaalin ja nonformaalin koulutuksen toiminnallinen, laadullinen ja tekninen kehittäminen kulkevat rinnakkain. Pilotoinnin tavoitteena on paitsi kokeilla ja kehittää teknistä toteutusta, mutta myös edistää laadullista kehittämistä ja toiminnallista muutosta korkeakouluissa. Pilotissa tunnistetaan informaalia ja nonformaalia jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa ja paketoida sitä jatkuvan oppimisen palvelumuodoksi tarjottimelle. Tavoitteena on kuvata tarjonta osaamisperusteisesti ja määritellä pilotin aikana yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa koulutusta koskevat tiedot, jotka oppija näkee tarjottimella. Koulutustarjonnalle tehdään hallintakäyttöliittymä, josta tarjonnan tiedot syötetään tarjottimelle pilotoinnin aikana.

Humakin tavoitteena on laajentaa jatkuvan oppimisen palvelumuotojen portfoliota, edistää TKI-hankkeissa syntyvien koulutusten ja materiaalien hyödyntämistä hankkeen jälkeen kehittämällä prosessi, jolla informaalit ja nonformaalit koulutustuotteet tulevat hankkeen jälkeen osaksi koulutustarjontaa sekä etsitään tapoja markkinoida formaalia ja maksullista jatkuvan oppimisen koulutusta hyödyntämällä informaalia ja nonformaalia tarjontaa.

Hankeaika (päivämäärinä): 01.10.2022 – 30.09.2023
Projektipäällikkö: Taina Tossavainen
Sähköposti taina.tossavainen@humak.fi
Osaamiskärki Johdon strategiset hankkeet
Vaikuttavuusalue Valtakunnallinen
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): >50 000 – 100 000 euroa