eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi

eAMK -hankkeen tavoitteena luoda ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta, luoda ja uudistaa työelämälähtöiset oppimisen ekosysteemit sekä toteuttaa ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatio.

Hankkeen tavoitteena on luoda kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista opintotarjontaa, joka mahdollistaa opiskelijalle ympärivuotisen opiskelun, entistä joustavammat ristiinopiskelumahdollisuudet, oman osaamisprofiilin rakentamisen ja mahdollisuuksia opintojen ja työn uudenlaiseen yhteensovittamiseen opiskeluaikojen lyhentämiseksi ja paremman työllistyvyyden turvaamiseksi. Hanke tuottaa koulutusratkaisuja, jotka vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeita sekä takaavat opiskelijoille sujuvat digitaaliset oppimispolut. Hankkeen toimenpiteillä varmistetaan tarvittava ohjaus ja henkilöstön osaamisen uudistuminen sekä tietojärjestelmätuki yhteistyössä Ristiinopiskelun kehittäminen -kärkihankkeen kanssa.

eAMK -hanke jakautuu kolmeen teemaan (Humak merkitty niiden teemojen toimenpiteiden kohdalle, joissa Humakilla toimijoita mukana):

Teema 1: AMKien yhteinen digitaalinen opintotarjonta

eAMK -HANKKEEN TULOKSET:

– yhteinen ympärivuotinen digitaalinen opintotarjonta on kehitetty ja sitä tarjotaan kaikille AMK-opiskelijoille järjestelmäriippumattomasti.
Toimenpide 1: Korkeakoulujen erityisosaamisalueiden kartoitus ja yhteisen ympärivuotisen digitaalisen opintotarjonnan suunnittelu, toteutus ja laadunvarmistus
– eOpintopalvelumalli
Toimenpide 2: Luodaan yhteinen eOpintopalvelumalli. Mahdollistetaan opiskelijan kotikorkeakoulusta riippumaton ristiin opiskelu. Yhteistyö eri järjestelmähankkeiden kanssa.

Teema 2: Työelämälähtöiset oppimisen ekosysteemit

TULOS:

– Työelämälähtöisten oppimisen ekosysteemien analysointi, konseptointi ja jakaminen yhdessä työelämäverkostojen kanssa
Toimenpide 1: Oppimisen ekosysteemien tunnistaminen ja tunnustaminen
Toimenpide 2: Opiskelijoiden digimentorointi ja valmentaminen
Toimenpide 3: Digitoitu hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen yhteistyössä työelämän kanssa sekä työelämän osaamistarpeiden hyödyntäminen joukkoistamisen avulla.

Teema 3: Ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatio

TULOKSET:

– Korkeakoulun henkilöstö on digipedagogisesti osaava ja kehittyvä
Toimenpide 1: Tuotetaan korkeakouluympäristöön sopivat digipedagogisen osaamisen kuvaukset, suunnitellaan ja toteutetaan valmennusohjelma sekä edistetään korkeakoulun digikyvykkyyttä (huom. oma hanke digikyvykkyydelle)
Laadukas digiohjaus oppimisanalytiikkaa/älyratkaisuja hyödyntäen
Toimenpide 2: Tuotetaan kokeilukulttuuria hyödyntäen koko opintopolkuun nivottu digiohjauksen kokonaisuus, digitutorpolku sekä opiskelijan starttipaketti (Humak)
Toimenpide 3: Tunnistetaan ja otetaan käyttöön oppimisanalytiikan ja älykkäiden ratkaisujen mahdollisuudet ohjaukseen ja opiskelijan työvälineenä tukien oikea-aikaista ohjausta ja omatoimista opiskelua (Humak)
Hankkeen kesto 1.5.2017-30.4.2020

Partnerit JAMK päähallinnoijana. Teemakohtaiset hallinnoijat:
Teema 1: Turun AMK
Teema 2: JAMK
Teema 3: HAMK

Teemoissa mukana kaikkien ammattikorkeakoulujen toimijoita.

 

Verkkosivu: www.eamk.fi
Hankkeen esittelyvideo: https://www.youtube.com/channel/UC6JVCD-KIAsOBRu7lVkHSAA
Linkit muihin somekanaviin: https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/ https://twitter.com/eamkhanke?lang=fi https://www.facebook.com/eamk.fi/
Projektipäällikkö: Johanna Henriksson (Humak)
Sähköposti: johanna.henriksson@humak.fi
Matkapuhelinnumero: +358400349277
Hankeaika (päivämäärinä): 1.5.2017 – 30.4.2020​
Partnerit: eAMK-hanke on kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteinen hanke. Hanketta koordinoivat JAMK, HAMK ja Turku AMK.
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 4 285 740 €/ 126 880 €
Vahvuusala: Tuottajuus ja kulttuurin välittäjätoiminta, Nuorisotyö ja yhteisöllisyys, Järjestötyö, työyhteisöt ja kotoutuminen, Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus