eKollega – Yrittäjien työhyvinvoinnin kehittäminen verkkomentoroinnilla

Humanistinen ammattikorkeakoulu yhdessä Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa kehittää ja pilotoi verkossa toteutettavaa vertaismentorointia varsinaissuomalaisille yksinyrittäjille ja mikroyrittäjille eKollega -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yksinyrittäjien henkilökohtaisia ja sosiaalisia voimavaroja sekä työhyvinvointia.

Tarve vertaistukeen on noussut yksinyrittäjiltä itseltään: yksinyrittäjät tarvitsevat verkostoja ympärilleen oman jaksamisensa tueksi ja kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Hankkeessa uutta suhteessa muihin mentorointihankkeisiin ja -toimintaan on verkkovälitteisyyden hyödyntäminen sekä vertaismentoroinnin tavoitteellinen, ohjauksellinen ote.

Hankkeen toiminta toteutetaan kokonaan verkossa, vertaismentorointiryhmien tapaamisissa. Tätä prosessia ohjataan tavoitteellisesti hankkeen toimesta. Osana verkkotapaamisia tuotetaan asiantuntijatietoiskuja osallistujien tarpeista lähtien. Pilottiin otetaan mukaan vähintään 15 yritystä.

Hankkeen päätteeksi tarkastellaan tällaisen vertaistuen vaikutuksia yrittäjien työhyvinvointiin ja tuotetaan sähköinen työkirja, jonka avulla yritysverkostot voivat jatkossa toteuttaa vertaismentorointia verkossa.

Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa hanketta.

Hankkeen kotisivut: https://ekollega.humak.fi/

Piirroskuva työpöydästä, jossa on tietokone auki. Tietokoneen ruudulta näkyy neljä henkilöä. Kuan päällä eKollega-hankkeen logo.

Projektipäällikkö: Laura Keihäs
Sähköposti laura.keihas@humak.fi
Matkapuhelinnumero +358505175542
Hankeaika (päivämäärinä): 1.9.2020 – 30.9.2021
Partnerit: Varsinais-Suomen Yrittäjät
Rahoittaja: ESR 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 99421€ / 78361€
Vahvuusala: Järjestötyö, työyhteisöt ja kotoutuminen

Hanketiimin yhteystiedot:
Laura Keihäs, laura.keihas(at)humak.fi, 050 5175 542
Markus Suomi, markus.suomi(at)humak.fi, 050 3186 411
Hanna Tarvainen: hanna.tarvainen(at)yrittajat.fi, 040 7511 166