Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus/etsivien e-mentorointi

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus kehittää ja yhdenmukaistaa etsivää nuorisotyötä valtakunnallisesti. Kehittämistyöhön kuuluvat mm. etsivien nuorisotyöntekijöiden yhteistyön tiivistäminen ja osaamisen vahvistaminen sekä etsivään nuorisotyöhön ohjaavien järjestelmien ja toimintamallien kehittäminen ja koordinaatio. Osaamiskeskus tukee myös etsivien nuorisotyöntekijöiden esimiesten ja johdon työtä, analysoi ja raportoi tietoa etsivästä nuorisotyöstä ja kehittää e-mentorointitoimintaa. Etsivän nuorisotyön tunnettuutta lisätään viestinnän avulla.

Osaamiskeskus muodostuu neljästä organisaatiosta; Espoon kaupungista, valtakunnallisesta työpajayhdistyksestä, Juveniasta ja Humanistisesta ammattikorkeakoulusta (Humak). Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoalan kehittämistyötä. Osaamiskeskukset muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti. Etsivän nuorisotyön e-mentorointia koordinoi ja kehittää Humanistinen ammattikorkeakoulu

 

Verkkosivu: https://www.tpy.fi/etsivan-nuorisotyon-osaamiskeskus/etsivalle-nuorisotyontekijalle/ementorointi/
Hankkeen esittelyvideo: https://youtu.be/hXjdvnzu_aY
Linkit muihin somekanaviin: https://www.facebook.com/entoske/
Projektipäällikkö:
Sähköposti: minna.rajalin@humak.fi
Matkapuhelinnumero: +358400349356
Hankeaika (päivämäärinä): 1.1.2018-31.12.2019
Partnerit: Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus muodostuu neljästä organisaatiosta; Espoon kaupungista, Valtakunnallisesta työpajayhdistyksestä, Juveniasta ja Humanistisesta ammattikorkeakoulusta (Humak).
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 2018: 292 000 €/58 400 €
Vahvuusala: Nuorisotyö ja yhteisöllisyys