Ikääntyneiden kulttuuripalveluiden tutkimushanke

Hankkeessa tutkitaan ikäihmisten digitaalisten ja alueellisten kulttuuripalveluiden käyttämistä. Tutkimusaineisto kerätään kirjekyselyllä satunnaisotannalla 70-85-vuotiailta helsinkiläisiltä.

 

Projektipäällikkö: Ei vielä nimetty.
Sähköposti reijo.viitanen@humak.fi
Matkapuhelinnumero
Hankeaika (päivämäärinä): 1.8.2021-31.3.2022.
Partnerit: Kaapelitehdas.
Rahoittaja: Helsingin kaupunki
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): Noin 20 000 euroa