Tutkimus iäkkäiden helsinkiläisten osallistumisesta kulttuuripalveluihin

Hankkeessa tutkitaan ikäihmisten digitaalisten ja alueellisten kulttuuripalveluiden käyttämistä. Tutkimusaineisto kerätään postikyselyllä satunnaisotannalla 75-90-vuotiailta helsinkiläisiltä. Lisäksi kerätään haastatteluaineisto iäkkäiltä kulttuurin käyttäjiltä. Tutkimuksen tulokset julkistetaan tammikuussa 2022 Kaapelitehtaalla pidettävässä seminaarissa ja pian sen jälkeen ilmestyvässä teoksessa.

 

Projektipäällikkö: Kristina Tilev
Sähköposti kristina.tilev@humak.fi
Matkapuhelinnumero
Hankeaika (päivämäärinä): 1.8.2021-31.3.2022.
Partnerit: Kaapelitehdas.
Rahoittaja: Helsingin kaupunki
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): Noin 20 000 euroa