Jatkumo – Hanke jatkuvan oppimisen kytkemiseksi osaksi ammattikorkeakoulun kumppanuuksia

 

Jatkuvan oppimisen malleja ei ole aikaisemmin AMK-sektorilla systemaattisesti mietitty.​ Ammattikorkeakouluilla on jo kehitettyjä kumppanuusmalleja asiakasten kanssa, mutta jatkuvaa oppimista ei ole niihin systemaattisesti kytketty.​

Tällä hankkeella pyritään yhdistämään korkeakoulujen kumppanuudet jatkuvan oppimisen malliin ja samalla hakemaan yhteisiä ja yhtenäisiä käytänteitä eri ammattikorkeakoulujen välillä.

Yhteistyö täydentää yksittäisen ammattikorkeakoulun osaamista ja mahdollistaa näin uusien palvelukokonaisuuksien luomisen.

Projektipäällikkö: Mikko Äärynen
Sähköposti mikko.aarynen@humak.fi
Matkapuhelinnumero +358400349206
Hankeaika: 12.6.2020 – 31.7.2023
Partnerit: Lapin ammattikorkeakoulu
Centria ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Karelia ammattikorkeakoulu
Laurea ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
LAB ammattikorkeakoulu
Savonia ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 550000/51949