KaPu – Kannustava puhe

Kannustava Puhe on päättynyt 1.2. 2021

KaPu- hankkeen tavoitteena oli tutkia vastavalmistuneiden työhön liittyviä kokemuksia ilosta, innostuksesta ja sitoutumisesta  focus-ryhmähaastatteluiden avulla ja kuvadialogi-työpajaa hyödyntäen. Tavoitteena oli myös tutkia vastaajien työpaikkojen lähiesimiesten kokemuksia hyvästä työ arjesta ja toimivien toimintamallien sekä luottamuksellisen tunneilmapiirin rakentumista.

Kannustava Puhe (KaPu) -tutkimuksen tavoite oli tunnista ja mallintaa työhön sitoutumisen elementit, sekä ymmärtää positiivisen tunneilmapiirin rakentumisen keinoja ja merkityksiä.

Hanketoimijoiden blogikirjoituksia ja podcasteja eSignals-sivustolla

Tiimi: Projektipäällikkö:

Annica Isacsson Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy (Ammatillinen opettajakorkeakoulu)

Tutkijat:

Nina Simola-Alha Humanistinen ammattikorkeakoulu
Henna Heinilä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy (Ammatillinen opettajakorkeakoulu)
Eija Raatikainen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

T&K-koordinaattori:

Pirjo Aura Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy (Ammatillinen opettajakorkeakoulu)

Sähköposti nina.simola-alha@humak.fi (humakin osatoteutuksen osalta)
Matkapuhelinnumero +358400349296
Hankeaika (päivämäärinä): 1.8.2019 – 31.1.2021
Partnerit: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: Työsuojelurahasto
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 89 000€
Vahvuusala: