Kannustava puhe -hankkeen tavoite on tutkia nuorten vastavalmistuneiden työhön ja ammattiin sitoutumista. Hanke kohdistuu tieto-, sosiaali- ja terveysalanaloihin ja hyödyntää tutkimuksessa erilaisia menetelmiä systeemi- ja tunneälyn sekä positiivisen organisaatiotutkimuksen viitekehyksessä. Tutkimustyön lopputuloksena syntyy työhön sitoutumisen kehittymisen ja rakentumisen malli ja kuvadialogin työpajamalli.

 

Projektipäällikkö:Nina Simola-Alha
Sähköpostinina.simola-alha@humak.fi
Matkapuhelinnumero+358400349296
Hankeaika (päivämäärinä):1.8.2019 – 31.1.2021
Partnerit:Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu
Rahoittaja:Työsuojelurahasto
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak):89 000€
Vahvuusala: