Hankkeen kuva

Kannustava puhe -hankkeen tavoite on tutkia nuorten vastavalmistuneiden työhön ja ammattiin sitoutumista. Hanke kohdistuu tieto-, sosiaali- ja terveysalanaloihin ja hyödyntää tutkimuksessa erilaisia menetelmiä systeemi- ja tunneälyn sekä positiivisen organisaatiotutkimuksen viitekehyksessä. Tutkimustyön lopputuloksena syntyy työhön sitoutumisen kehittymisen ja rakentumisen malli ja kuvadialogin työpajamalli.

 

Tiimi: Projektipäällikkö:

Annica Isacsson Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy (Ammatillinen opettajakorkeakoulu)

Tutkijat:

Nina Simola-Alha Humanistinen ammattikorkeakoulu
Henna Heinilä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy (Ammatillinen opettajakorkeakoulu)
Eija Raatikainen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

T&K-koordinaattori:

Pirjo Aura Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy (Ammatillinen opettajakorkeakoulu)

Sähköposti nina.simola-alha@humak.fi (humakin osatoteutuksen osalta)
Matkapuhelinnumero +358400349296
Hankeaika (päivämäärinä): 1.8.2019 – 31.1.2021
Partnerit: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: Työsuojelurahasto
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 89 000€
Vahvuusala: