KiVAKO – Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

KivaKO-hankkeessa 9 yliopistoa ja 18 ammattikorkeakoulua…

…kehittävät korkeakoulujen
vieraiden kielten opintopolkutarjontaa etenkin harvemmin opiskelluissa kielissä.

… parantavat
tarjontaa jo luotua yhdistelemällä ja uutta kehittämällä.

…luovat digipedagogiikan avulla
oppimispolkuja CEFR:n A1-tasolta C1-tasolle (soveltuvin osin).

…tuottavat (mahdollisesti
olemassa olevasta tarjonnasta) myös opiskelijan itsearviointityökalun.

…tekevät kehittämistyötä
ja tarjoavat opintoja valtakunnallisena ja alueellisena yhteistyönä.

…luovat verkoston tukemaan
opettajien digipedagogista kouluttautumista ja asiantuntijuutta.

 

 

Verkkosivu: http://www.kivako.fi/
Hankkeen esittelyvideo: https://www.youtube.com/channel/UCOYrtc3tC6_Y_8kB5A26Xxg
Linkit muihin somekanaviin: http://www.kivako.fi/viestinta/blogikirjoitukset/
Projektipäällikkö: Teppo Varttala
Sähköposti: teppo.varttala@haaga-helia.fi
Matkapuhelinnumero: +358503100639
Hankeaika (päivämäärinä): 1.2.2018 – 31.12.2020
Partnerit: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu yhteyshenkilö: Teppo Varttala Aalto-yliopisto yhteyshenkilö: Pasi Puranen
Centria-ammattikorkeakoulu yhteyshenkilö: Tuija Tolonen-Kytölä Diakoniaammattikorkeakoulu yhteyshenkilö: Gun-Viol Vik Hanken Svenska Handelshögskolan yhteyshenkilö: Martti Mäkinen Helsingin yliopisto yhteyshenkilö: Ulla-Kristiina Tuomi Hämeen
ammattikorkeakoulu yhteyshenkilö: Jaana KullaslahtiItä-Suomen yliopisto yhteyshenkilö:Raija Elsinen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteyshenkilö: Pirkko Pollari Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu yhteyshenkilö: Tarmo Ahvenainen
Karelia-ammattikorkeakoulu yhteyshenkilö: Mervi Heikkinen Lahden ammattikorkeakoulu yhteyshenkilö: Aria Kanerva
Lapin yliopisto yhteyshenkilö: Ville Jakkula
Laurea-ammattikorkeakoulu yhteyshenkilö: Sirpa Mattila
Metropolia ammattikorkeakoulu yhteyshenkilö: Katja Hämäläinen Oulun ammattikorkeakoulu yhteyshenkilö: Anne Siltala
Saimaan ammattikorkeakoulu yhteyshenkilö: Ritva Kosonen Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteyshenkilö: Mari Linna Savonia ammattikorkeakoulu yhteyshenkilö: Satu Huusari Seinäjoen ammattikorkeakoulu yhteyshenkilö: Heli Simon
Suomen humanistinen ammattikorkeakoulu yhteyshenkilö: Minna Hult
Tampereen ammattikorkeakoulu yhteyshenkilö: Tarja Haukijärvi Tampereen yliopisto yhteyshenkilö: TainaJuurakko-Paavola
Turun yliopisto yhteyshenkilö: Michael Nelson
Vaasan yliopisto yhteyshenkilö: Nina Pilke
Yrkeshögskolan Arcada yhteyshenkilö: Kerstin Stolt
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
39 685€
Vahvuusala: Tuottajuus ja kulttuurin välittäjätoiminta
Nuorisotyö ja yhteisöllisyys
Järjestötyö, työyhteisöt ja kotoutuminen
Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus