KuoHuLab

KuoHuLab – Kuopion kaupungin ja Humanistisen ammattikorkeakoulun oppimisen, kehittämisen ja innovoinnin laboratorio – on yhteisöllinen ja luova kohtaamisen areena, jossa eri toimijat kohtaavat yhteisen ongelman tai haasteen äärellä. Ongelmien ratkaisemisen lähtökohta on yhdessä työskentely, moninäkökulmaisuus ja kokeilukulttuurin henki. Tavoitteena on Kuopion kaupungin palveluiden kehittäminen, alueiden erilaisten haasteiden ja ongelmien ratkaiseminen sekä uudenlaisten kokeilu- ja oppimisympäristöjen testaaminen ja pilotointi.

Työskentelyn lähtökohtana ovat osallisuus, yhteisöllisyys, sosiaalisen pääoman lisääminen ja dialogiseen työskentelyyn perustuvan osaajayhteisön luominen.

  • yhteisöllinen ja luova kohtaamisen areena tai alusta, jossa eri toimijat kohtaavat yhteisen ongelman tai haasteen äärelle. Määritellyn ongelmien ratkaisemisen lähtökohta on yhdessä työskentely, moninäkökulmaisuus ja kokeilukulttuurin henki
  • tavoitteena Kuopion kaupungin palveluiden kehittäminen, alueiden erilaisten haasteiden ja ongelmien ratkaiseminen sekä uudenlaisten  kokeilu- ja oppimisympäristöjen testaaminen ja pilotointi
  • työskentelyn lähtökohtana ovat osallisuus, yhteisöllisyys, sosiaalisen pääoman lisääminen ja dialogiseen työskentelyyn perustuvan osaajayhteisön luominen
Verkkosivu: www.kuohulab.humak.fi
Hankkeen esittelyvideo:
Linkit muihin somekanaviin: https://www.facebook.com/pg/Kuohulab-207467846509429/posts/ https://www.instagram.com/kuohulab/?hl=fi
https://twitter.com/hashtag/kuohulab
https://moodle.humak.fi/course/view.php?id=2869
Projektipäällikkö: Anniina Aunola
Sähköposti: anniina.aunola@humak.fi
Matkapuhelinnumero: +358400349334
Hankeaika (päivämäärinä): 1.11.2017 – 30.4.2020
Partnerit: Kuopion kaupunki
Rahoittaja: Rahoitus pääosin Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR), toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 430 252 €
Vahvuusala: Nuorisotyö ja yhteisöllisyys, Järjestötyö, työyhteisöt ja kotoutuminen, Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus