KUVAKO -kuvakommunikaatio vastaanottokeskuksissa

Hankkeessa pyritään kuvien avulla ratkaisemaan ongelma, joka syntyy kun ihmisillä ei ole yhteistä kieltä. KUVAKO – kuvakommunikaatio vastaanottokeskuksissa on kolmivuotinen hanke (2017-2020). Hanketta rahoittaa EUSA (Euroopan unionin sisäasioiden rahastot). Sen tavoitteena on kehittää kuvakommunikaatiota arjen tilanteisiin, joissa turvapaikanhakijoilla ja vastaanottokeskuksen työntekijöillä ei ole yhteistä kieltä. Hankkeen aikana tutkitaan, kokeillaan ja kehitetään Papunet-verkkopalvelun kuvien soveltuvuutta vastaanottokeskuksissa.

Tavoitteena on koota ja yhtenäistää aiemmin vastaanottokeskusten käytössä olleita kuvia ja luoda uusia ja levittää ja juurruttaa uudet kuvat, jotka on luotu yhteistyössä turvapaikanhakijoiden kanssa. Hankkeen yhtenä tuotoksena on helppokäyttöinen kuvakommunikaatioon perustuva mobiilisovellus, joka on kaikkien saatavilla. Humak ottaa osaksi perusopetusta hankkeessa kehitetyt ja tutkitut kommunikaatiomenetelmät.

 

Verkkosivu: http://kuvako.humak.fi/
Hankkeen esittelyvideo:
Linkit muihin somekanaviin:
Projektipäällikkö: Marja Eskel
Sähköposti: marja.eskel@humak.fi
Matkapuhelinnumero:
Hankeaika (päivämäärinä): 6.2.2017 – 20.1.2020
Partnerit: Kehitysvammaliitto, XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Savon opisto ry.
Rahoittaja: EUSA (Euroopan unionin sisäasioiden rahastot
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 461 200 €
Vahvuusala: Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus

 

 

 

migrin logo