Liikkuvan nuorisotyön -tutkimus

Liikkuva nuorisotyö.

Tutkimushankkeen tavoite on määritellä liikkuvan nuorisotyön käsite sekä kuvata, arvioida ja analysoida Aseman Lapset ry:n Wautojen toimintaa nuorisotyönä. Tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan toiminnassa mukana olleiden paikallisten työntekijöiden näkökulmasta ja Wautoilla käyneiden nuorten näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan toimintaa koordinoivan tahon, Aseman Lapset, havaintoja toiminnasta. Hankkeen tuloksilla tuetaan liikkuvan nuorisotyön sekä toimintakonseptin jatkokehittämistä ja toiminnan vakinaistamista.

Verkkosivu https://liikkuvannuorisotyontutkimus.humak.fi/
Projektipäällikkö: Aino Tormulainen
Sähköposti aino.tormulainen@humak.fi
Matkapuhelinnumero +358400349335
Hankeaika (päivämäärinä): 1.6.2021-31.3.2022 (HUOM. jatkoaikahakemus sisässä, jolloin aika 30.6. tai 31.8.22 saakka)
Partnerit: Nuorisotutkimusverkosto
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 98000

Toteuttajakumppanina Nuorisotutkimusverkosto.  Tutkimushankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö Hankkeen yhteistyökumppanina Aseman Lapset ry ja  Aseman Lapset ry:n Walkers On the Wheels -toiminta.